NEK:399-1

NEK399-1 er en norm som beskriver grensesnitt mellom netteier og boligeier.
Den tar for seg 2 hovedprinsipper:

- Eneboligprinsippet
- Blokkprinsippet.

Dette er 2 forskjellige måter og forholde seg til når det gjelder grensesnittet mellom nettselskap og boligeier.

Eneboligprinsippet har vi ivaretatt gjennom å utvikle ett skap som dekker de krav normen stiller til denne typen installasjon. (TKS skapet)

Blokprinsippet er noe mer omfattende, da det ikke er noen «fasit» på hvordan dette løses.
Vår prosjektavdeling tilpasser dette til kunden for hvert enkelt prosjekt.