Til hovedmeny (Alt + m + enter) Til innhold (Alt + c + enter)
NY NORM-NYT SKAP NEK 399

NY NORM-NYT SKAP NEK 399

HVORFOR, HVORDAN OG MED HVA! VI SNAKKER NEK399 Den nye normen NEK 399 spesifiserer hvordan eiere av allment el- og ekomnett bør koordinere innføring av sine respektive stikkledninger til eneboliger, rekkehus og boligblokker. Hvordan disse skal termineres for å koordinere jordingssytemer, vern mot overspenning og tilrettelegging for måling av energibruk. Normen beskriver eierskap og ansvar for de ulike anleggsdeler. Den spesifiserer plassering av grensesnittet (Tilknytningsskap) på steder hvor alle parter har tilnærmet lik tilgang. Normen ble godkjent av styret i Norsk Elektroteknisk Komite 28. februar 2014 og vil etter planen bli revidert hvert fjerde år. Den er allerede gjort gjeldende og pr. 1. juli så henviser også NEK400 til NEK399.

HVORFOR, HVORDAN OG MED HVA! VI SNAKKER NEK399

Den nye normen NEK 399 spesifiserer hvordan eiere av allment el- og ekomnett bør koordinere innføring av sine respektive stikkledninger til eneboliger, rekkehus og boligblokker. Hvordan disse skal termineres for å koordinere jordingssytemer, vern mot overspenning og tilrettelegging for måling av energibruk.
Normen beskriver eierskap og ansvar for de ulike anleggsdeler. Den spesifiserer plassering av grensesnittet (Tilknytningsskap) på steder hvor alle parter har tilnærmet lik tilgang.
Normen ble godkjent av styret i Norsk Elektroteknisk Komite 28. februar 2014 og vil etter planen bli revidert hvert fjerde år. Den er allerede gjort gjeldende og pr. 1. juli så henviser også NEK400 til NEK399.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Post- og teletilsynet (PT) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har alle vært med i normprosessen. Det har også vært en tett dialog med Justervesenet med vekt på utfordringer ved plassering av elmåler utomhus.

For enebolig og rekkehus er kravet at det skal etableres et separat tilknytningsskap for hver bolig. Tilknytningsskapet skal være utført i ikke brennbart materiale, ha tilstrekkelig lufting for å unngå kondens.

Hovedprinsipp for og innhold i tilknytningsskap
Felt 1: Elnett Felt 2: Elmåler Felt 3: Ekomnett

Terminering for:
• Stikkledning
• Inntaksledning
• Jordingsleder som forbinder jordelektroden med hovedjorklemme

• PE/PEN-leder fra elnett
• Utjevningforbindelse

Kortsluttningsvern for inntaksledning

Overgang fra PEN til PE- og N-leder

N-klemme

Overspenningsvern type 2

Målepunkt med målesløyfe

Elmåler inkludert eventuell ekom-modul for måler

Tilknytningspunkt for signal fra eksterne målere, f.eks. fjernvarme, vann og gass
Terminering for:
• Parkabel
• Koaksialkabel
• Fiberkabel

PE-klemme (hovedjordskinne)

Galvanisk skille i kabel-TV-nett

Overspenningsvern (gassavledere)

Ikke helt uvanlig så praktiseres nye normer litt ulikt fra DLE til DLE. Dette til tross,
Efa Elektro AS er klare med skap på lager, bygd i henhold til eksisterende norm.

El nr.              Beskrivelse
17 105 96     TKS Tilknytningsskap/ Utvendig målerskap
17 100 08     TKS Sokkel

Egenskaper:
Felles målerskap for sterkstrøm og E-com utvendig plassering i varmgalvanisert stål. Skapet har kapslingsgrad IP34D og UV-bestandig pulverlakk for optimalisering til utendørs plassering. Skapet leveres med målerbrett og 20 modulplasser. Døren er avtakbar.
For IT/230V og TN/400V.

Tekniske data:
IP grad: IP 34D
Materiale: Varmgalvanisert stål
Mål, BxHxD: 500x900x200
Frontavdekning: IP2XC
Lås: 2 stykk DIN lås m/trekantnøkkel
Målerplass: Ja
Antall moduler: 20
Rader: 1
Feste: Topp / Bunn
Jording: Jordskinne
Farge / Lakk: UV-bestandig pulverlakk, RAL 7035
Blokknummer: 230102 – Inntaksboks metall