Ofte stilte spørsmål

KEBA

For installatør

 

Montasje

Hvor skal KeContact P30 monteres? 
KeContact P30 kan monteres innen- og utendørs. Men det er viktig å følge montasjeinstruksjonene og ta hensyn til visse restriksjoner. Du finner detaljerte opplysninger om montasje i installasjonshåndboken, i kapitlet "Generelle kriterier for valg av installasjonssted".

Trenger man spesialverktøy til montasje, installasjon og prøving? 
For å montere KeContact P30 trengs det en boremaskin med en gaffelnøkkel (13 mm/M8).Elektrisk installasjon: 

  • Slisseskrutrekker til forsyningsklemmene (bladbredde 5,5 mm) 
  • Slisseskrutrekker til SELV-klemmer (bladbredde 3,0 mm) 
  • Skrutrekker for kryssskruer PH2 
  • Montasjeverktøy for kabelkoblinger M16 (nøkkelbredde 20 mm) og M 32 (nøkkelbredde 36 mm) 
  • LSA+ innsettingsverktøy (ekstrautstyr – varianter med PLC/Ethernet-kommunikasjon)Vær oppmerksom på at det må utføres en elektrisk test etter at ladestasjonen er installert. Denne elektriske testen skal utføres i henhold til gyldige nasjonale normer og retningslinjer.

Hvilket tilleggsutstyr trengs for monteringen? 
I de europeiske variantene leveres KeContact P30 tilkoblingsklar med alt nødvendig montasjeutstyr.

Idriftsetting

Du finner generelle opplysninger om idriftsettingen i installasjonshåndboken, i kapitlet "Idriftsetting".

Hvor finner man de tekniske dataene til KeContact P30? 
Du finner de tekniske dataene for KeContact P30 i installasjonshåndboken, i kapitlet "Tekniske data".

Hvordan kan man teste KeContact P30 etter montasjen? 
Ladestasjonen kan settes i idriftsettingsmodus for testprøving av anlegget. Det blir da utført en selvtest av apparatet (låsing, beskyttelsesstyring, strømmåling osv.), og resultatet vises. Du finner detaljerte opplysninger i installasjonshåndboken, i kapitlet "Idriftsetting/selvtest".

Hvordan kan man integrere KeContact P30 i et eget husnettverk? 
KeContact c-series-variantene kan integreres i et husnettverk via LSA+ klemmen med fast ledning.KeContact P30 har en webserver, som viser aktuelle energi- og forbruksdata samt hendelsesinnganger og mulige feilinnganger. Dessuten er det mulig å foreta en ekstern styring i nettverket via UDP-kommandoer. Det er mulig å optimalisere eget forbruk i kombinasjon med solcelleanlegg eller andre forbrukere. Du finner detaljerte opplysninger i installasjonshåndboken, i kapitlet "DIP-bryterinnstillinger" og i bruksanvisningen for UDP-programmerere.Nedlastingsområde på www.kecontact.com.

Kan man oppdatere fastvaren til KeContact P30? 
Ja, det er mulig. Oppdateringer til siste fastvareversjon anbefales også, særlig fordi programvaren integrerer nye erfaringer fra de regelmessige biltestene med nye modeller og mulige standardendringer. Du finner de siste fastvareversjonene med oppdateringsveiledning i nedlastingsområdet på www.kecontact.com.

Mekaniske skader og reservedeler

Apparatet har mekaniske skader etter utpakking 
Hvis du mot forventning skulle motta et defekt apparat, må du fylle ut det vedlagte "Repair Order"-skjemaet og returnere apparatet til forhandleren eller servicepartneren.

Hvilke reservedeler kan etterbestilles? 
Designdekselet og kabelholderen kan etterbestilles som reservedel. Andre defekte deler på KeContact P30 må skiftes ut av KEBA i rammen av en "Repair Order" (vedlagte skjema). Vennligst ta kontakt med forhandleren eller servicepartneren for ytterligere opplysninger.

 

Tilkobling og installasjon

Hvordan sikres KeContact P30 elektrisk? 
KeContact P30 sikres hovedsakelig på den lokale bygningsinstallasjonen. Sikringen med ledningsvernebryter må utføres avhengig av tilgjengelig ytelse og foreliggende variant av KeContact P30 (type 2-stikkontakt/kabel, type 1-kabel) i samsvar med gjeldende lokale forskrifter.

Er det absolutt nødvendig å ha en 32A-tilførsel for å kunne bruke KeContact P30? 
Nei. KeContact P30 kan konfigureres til maksimal tillatt strøm (10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A) med DIP-brytere i bokshuset. Vær oppmerksom på at andre krav gjelder for standarden "Z.E.-Ready®" (Renault). Se installasjonshåndboken, kapitlet "Avvikende krav for standarden "Z.E.-Ready®" (Renault).

Hvilken vernebryter for feilstrøm (FI) må brukes i bygningsinstallasjonen? 
Valget av FI-vernebrytertype avhenger hovedsakelig av bilen som skal lades. Keba anbefaler minst én FI-vernebryter av type A, mens mange bilprodusenter har gjort en FI-vernebryter av type B (allstrømsensitiv) til et obligatorisk krav. Derfor anbefales følgende fremgangsmåte: 

  • En type A-bryter kan brukes hvis bare én bil lades på KeContact P30 og bilprodusenten ikke trenger noen FI-vernebryter av type B. 
  • Hvis forskjellige biler lades på KeContact P30, skal det installeres en FI-vernebryter av type B for å forebygge eventuelle skader ved feilstrøm.

Kan en KeContact P30 med type 2-stikkontakt/-kabel også drives trefaset? 
Ja. Men du bør være klar over at det ved enfaset drift er mindre ladeeffekt tilgjengelig forbilen enn ved trefaset drift.

Kan en KeContact P30 med type 1-kabel drives trefaset? 
Med en type 1-stikkontakt/kabel kan det i utgangspunktet bare lades med enfasestrøm. Ved KeContact P30 er det imidlertid mulig å koble til de andre fasene i kontaktområdet. Men ladingen skjer bare enfaset.

Kan KeContact P30 ombygges fra enfasestrøm (230V) til trefasestrøm (400V)? 
En slik ombygging er da bare nyttig hvis du har en KeContact P30 med type 2-stikkontakt/kabel. Med en KeContact P30 med type 1-kabel kan en bil bare lades trefaset.

Hvordan føres koblingskabelen inn i KeContact P30? 
Ved synlig anlegg skal det utføres en kabelinnføring ovenfra. Ved skjult anlegg skal kabelen føres inn i KeContact P30 bakfra. Se instruksjonene i installasjonshåndboken, kapitlet "Koble til forsyningsledninger". 
Kabling nedenfra er ikke tillatt!

Hva brukes aktiveringsinngangen "IN" (X1) til? 
Aktiveringsinngangen er montert for å brukes med en ekstern potensialfri kontakt. Aktiveringsinngangen gjør det mulig å styre bruken av ladestasjonen med eksterne komponenter (f.eks. eksterne nøkkelbrytere, mottakere med rippelkontroll fra energileverandøren, husstyring, video timer, kodelås, solcelleanlegg osv.).Aktiveringsinngangen konfigureres via DIP-bryterne i koblingsområdet. Når aktiveringsinngangen er utløst, er det bare mulig å lade når aktiveringskontakten er lukket.

Hva brukes "OUT"-koblingskontakten til (X2)? 
X2-koblingskontakten "OUT" er en potensialfri meldekontakt som brukes til å utløse en forhåndslagret verneinnretning (f.eks. ledningsvernebryter eller vernebryter for feilstrøm) hvis det er oppstått en feil. Dette kan f.eks. være et tilleggskrav til Renault Z.E.Ready®-konforme installasjoner. Maksimalt én sikkerhetslavspenning <50 VAC (0,5A) kan kobles via relekontakten. Du finner detaljerte opplysninger om konfigurasjonen samt et koblingseksempel i installasjonshåndboken, i kapitlet "Utløserkontakt utgang X2".Utløserkontakten konfigureres via DIP-bryterne i koblingsområdet.

Hvordan skjer Ethernet-kablingen i koblingsområdet (ved varianter med Ethernet-kommunikasjon via fast kabel)? 
I variantene med Ethernet-kommunikasjon har KeContact P30 (c-series) to Ethernet-koblinger, en LSA+ koblingsterminal samt en RJ45-stikkontakt. En Ethernet-forbindelse med fast kabel på stedet må utføres på LSA+ koblingsterminalen. RJ45-kontakten er derimot et grensesnitt for feilsøking og problemløsing samt oppdatering av programvare.

 

Mulige feiltilfeller

KeContact P30 lyser ikke etter at den er slått på. 
Hvis ingen lamper tennes på KeContact P30 etter at den er slått på, må du sjekke glassrørsikringen på venstre side i kontaktområdet. Du finner ytterligere opplysninger i installasjonshåndboken i kapitlet "Skifte sikring".

Garanti

KeContact P30 har hovedsakelig 24 måneders garanti. Vennligst ta kontakt med forhandleren eller servicepartneren i garantisaker.