Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Efa Elektro AS bygger på Elektroforeningens anbefalte  salgs- og leveringsbetingelser (ASLEM) for elektrisk matriell i Norge.

Betingelsene er gyldige fra 01.01.2015, og gjelder der ikke annet er særskilt avtalt.

 

 Generelle salgs- og leveringsbetingelser

 

Efa Elektro AS forbeholder seg retten til å endre sine  salgs- og leveringsbetingelser.