Pluggbart Kablingssystem

Pluggbar installasjon har i prinsippet mange av de samme fordelene som strømskinner - man kan se på strømskinnene som hovedveier og pluggbar installasjon som sideveiene. Alle kabler i pluggbar installasjon består av kontakter som kun passer inn i motsvarende kontakt, det betyr at de ikke kan feilkobles. En annen viktig fordel er at man raskt kan endre på en eksisterende installasjon ved at man plugger på en lengre/kortere kabel.

Se for deg en idrettshall hvor du skal installere lys i taket. Med tradisjonelle armaturer og tradisjonell kabling får du en formidabel jobb med å åpne alle armaturer for å koble til kablene og koble deg videre til neste armatur. Opp på kabelbroene får du en masse kabel som ved en eventuell fremtidig endring vil være tidkrevende å endre på.

Se for deg samme idrettshall men nå bestiller du armaturer med chassis kontakt for pluggbar kabling. Du slipper å åpne en eneste armatur da disse leveres ferdig kablet inne i armaturen. Det eneste du gjør er å koble den pluggbare kabelen til chassis T-kontakten på armaturen og kobler deg videre til neste armatur. Mellom armaturene bruker du Wieland ferdig fabrikkerte kabler med kontakt i begge ender. Ingen åpning av armaturer, ingen avmantling/kapping av kabler, ingen risiko for feilkobling. Se for deg hvor enkelt det er å endre på installasjonen i ettertid, alt er pluggbart.

Et stadig større voksende problem med mer og mer avanserte armaturer er at IP grad ødelegges ved at montør åpner armaturen under montasje. Med pluggbar kabling trenger ikke montøren å åpne armaturen og IP grad og garanti på armatur opprettholdes.

Vår pluggbare kablingssystemer leveres for både innendørs (Gesis GST) og utendørs (Gesis RST) montasje.