Gå til dokumenter for SGK510

Sensor: SGS510
Styringsenhet: SGC510-2

Komfyrvakt SGK510 Fast inst.

Tips: Det er en liten hvit klistrelapp på baksiden av sensoren som forteller at dette er en SGK510 

Komfyrvakten varsler med ulike alarm- og feil-signaler ved for høye temperaturer eller hvis det er noe feil med produktet. Her finner du en oversikt over de forskjellige alarm- og feil-signalene, hva de betyr og hva som må gjøres. 

Intelligent varmesensor:

Lyd:
Korte pip med få sekunders mellomrom (foralarmsignal), deretter raskt «pip, pip, pip»

Lyd01-2

Spill lyd:

Betydning:
Varmesensoren har registrert en farlig situasjon. For-alarm før faktisk alarm som slår av koketoppen. Et kontinuerlig pip betyr at koketoppen har blitt slått av.

Tiltak:
Hvis alarmen utløses under vanlig matlaging, må dekselet til varmesensoren trykkes én gang mens for-alarmen høres.

Sjekk sensitivitet og gjør evt justeringer. Gå til video med veiledning.


Styringsenhet:

Lyd:
En kort brummelyd med intervaller på 5 sekunder.

Lyd02-1

Spill lyd: 

Betydning:
Koketoppen ble slått av for en stund siden.

Tiltak:
Sett først alle kokeplatebryterne på «0» (ikke nødvendig på koketopper med touch-betjening), og trykk deretter én gang på dekselet til varmesensoren. Hvis koketoppen ikke kan slås på igjen, se Vanlige spørsmål (kapittel 4) i referansehåndboken, spørsmål 4.1.


Styringsenhet:

Lyd:
En kontinuerlig brummelyd.

Lyd05

Spill lyd:

Betydning:
Koketoppen er for varm til å slås på igjen.

Tiltak:
Vent til koketoppen har kjølt seg ned til et trygt nivå. Koketoppen kan slås på igjen når styringsenheten begynner å avgi korte summelyder med intervaller på 5 sekunder (se over).


 

Styringsenhet:

Lyd:
en kort og en lang brummelyd annenhver gang hvert femte sekund.

Lyd06

Spill lyd:

Betydning:
Koketoppen har blitt slått av på grunn av en midlertidig feil i systemet (automatisk feildiagnose).

Tiltak:
Sett først alle kokeplatebryterne på «0» (ikke nødvendig på koketopper med touch-betjening), og trykk deretter én gang på dekselet til varmesensoren. Hvis alarmen ikke stopper, se Vanlige spørsmål (kapittel 4) i referansehåndboken, spørsmål 5.1.

Feilsøk


Styringsenhet:

Lyd:
En brummelyd hver time eller halvtime.

Lyd07

Spill lyd:

Betydning:
Komfyrvakten registrerer en feil i identifisering av koketopp.

Tiltak:
Se Vanlige spørsmål (kapittel 4) i referansehåndboken, spørsmål 5.2. 


Intelligent varmesensor (og styringsenhet):

Lyd:
Et pip fra sensoren og en brummelyd fra styringsenheten én gang i minuttet.

Lyd08

Spill lyd:

Betydning:
Varmesensoren er utrangert.

Tiltak:
Varmesensoren må skiftes ut (se kapittel 6 i referansehåndboken). Et trykk på dekselet til varmesensoren utsetter alarmen i 12 timer. Når batteriene har gått tomme, kan koketoppen bare brukes i 5 minutter om gangen (EU-krav). 

Løste ikke dette problemet kan det være lurt å gå gjennom dette  dokumentet for feilsøk. Den inneholder våre vanligste årsaker til henvendelser.

Du kan også ringe vår support på: 66 81 24 00

Åpningstider: 08:00 - 16:00, mandag - fredag.