Se dokumenter for SGK300

Sensor: SGS300
Styringsenhet: SGC510-2
Innohome komfyrvakt SGK300
Tips: Kontroller navnet på styringsenheten. 
Kan forveksles med SGKN1.

Komfyrvakten varsler med ulike alarm- og feil-signaler ved for høye temperaturer eller hvis det er noe feil med produktet. Her finner du en oversikt over de forskjellige alarm- og feil-lsignalene, hva de betyr og hva som må gjøres. 

Intelligent varmesensor:

Lyd:
Korte ”pip” med noen sekunders mellomrom.

Lyd10

Spill lyd:

Betydning:
Den intelligente varmesensoren har identifisert en høy temperatur eller en for rask temperaturstigning over komfyren (overopphetingskontroll). Dette er før-alarmsignalet til den intelligente varmesensoren, som avgis ett minutt før komfyren blir slått av. Hvis alarmen ble aktivert av en vanlig matlagingssituasjon, trykk på trykknappen til den intelligente varmesensoren under før-alarmsignalet – dette medfører at den intelligente varmesensoren automatisk reduserer sensitiviteten og forhindrer at komfyren blir slått av.

Tiltak:
Trykk én gang på knappen til den intelligente varmesensoren under forvarselet.


Intelligent varmesensor:

Lyd:
Gjentatte hurtige ”pip, pip, pip”

Lyd09

Spill lyd:

Betydning:
Den intelligente varmesensoren har identifisert en høy temperatur eller en for rask temperaturstigning over komfyren (Alarm for overopphetingskontroll) – komfyren er blitt slått av.

Tiltak:
Vri først alle bryterne til ”0” og trykk én gang på knappen til den intelligente varmesensoren. På komfyrer med berøringsfunksjon, bare trykk én gang på knappen til den intelligente varmesensoren.


Styringsenhet:

Lyd:
Korte ”brum” med noen sekunders mellomrom.

Lyd04

Betydning:
Dette er før-alarmsignalet til styringsenheten, som avgis ett minutt før den intelligente tidsbryteren slår av komfyren. Ett trykk på knappen til den intelligente varmesensoren under forvarselet vil forhindre at komfyren blir slått av.

Tiltak:
Trykk én gang på knappen til den intelligente varmesensoren under forvarselet.


Styringsenhet:

Lyd:
Et kort ring med intervaller på 5 sekunder.

Lyd02-1

Spill lyd:

Betydning:
Komfyren er blitt slått av som følge av den intelligente tidsbryterfunksjonen, registrering av alarmsignalet til en ekstern alarm (røyk, karbonmonoksid eller gass) eller som følge av at overopphetingskontrollen har registert en farlig høy temperatur eller en for rask temperaturstigning.

Tiltak:
Vri først alle bryterne til ”0” og trykk én gang på knappen til den intelligente varmesensoren. På komfyrer med berøringsfunksjon, bare trykk én gang på knappen til den intelligente varmesensoren.


Styringsenhet:

Lyd:
et kort signal, fulgt av et langt signal (”bru-bruum”), med ca. 5 sekunders mellomrom.

Lyd06

Spill lyd:

Betydning:
Komfyren er blitt slått av som følge av at den automatiske feildiagnosen har registert en midlertidig feil i forbindelsen mellom den intelligente varmesensoren og styringsenheten, eller i funksjonen til en del av systemet. Alarmen for den automatiske feildiagnosen kan også bli aktivert av at den intelligente varmesensoren ikke er plassert på sin opprinnelige plassering eller at den ikke er blitt installert på riktig måte.

Tiltak:
Vri først alle bryterne til ”0” før du slår av strømmen i ca. 15 sekunder ved bruk av kurssikringen. Kontroller at den intelligente varmesensoren er plassert på monteringsplaten, med logoen vendt mot brukeren (på samme langside som magneten). Kontakt forhandleren av produktet dersom problemet vedvarer.


Styringsenhet:

Lyd:
To korte ”brum” (etter å ha slått av sikkerhetslåsen)

Lyd11

Betydning:
Sikkerhetslåsen er blitt slått av og strømmen er koblet til komfyren igjen.

Tiltak:
Komfyren kan nå brukes.


 

Styringsenheten:

Lyd:
Ett signal hver time eller hver halvtime.

Lyd07

Betydning:
Det har oppstått en feil i identifiseringen av komfyren.

Tiltak:
Gjenta innstillingsprosedyren som er beskrevet i avsnitt 11 under overskriften ”Styringsenheten signalerer hver time eller halvtime”


Intelligent varmesensor (og styringsenhet):

Lyd:
Ett pip/ring i minuttet.

Lyd08

Spill lyd:

Betydning:
Den intelligente varmesensoren har svakt batteri.

Tiltak:
Skifte ut batteriet, se veiledning her. Ta sikringen på platetoppen i 15 sekunder for å nullstille feilalarmen etter batteribytte. Å trykke på knappen på den intelligente varmesensoren én gang vil forsinke batterialarmen i 12 timer.

Løste ikke dette problemet kan det være lurt å gå gjennom dette dokumentet for feilsøk. Den inneholder våre vanligste årsaker til henvendelser.

Du kan også ringe vår support på: 66 81 24 00

Åpningstider: 08:00 - 16:00, mandag - fredag.