Efa sine produktområder

Vårt hovedkonsept er å være en komplett leverandør av energidistribusjon til våre kunders prosjekter.

Vår leveranse går langt utover det å levere selve produktene - vi ønsker å være en aktiv samarbeidspartner sammen med våre kunder. En moderne installasjon/næringsbygg er komplekst og man må koordinere på tvers av både funksjoner og fag, sikre at bygget blir et godt sted å arbeide i, påse at påkrevet standard oppnås og ikke minst at bygget er tilpasset en fremtidig fleksibilitet ved ønsker om endringer under byggets levetid. Relativt små investeringer under byggeperioden kan spare byggeier for store beløp ved fremtidige behov for endringer, som f.eks overgang fra cellekontor til åpent landskap eller dersom en klesbutikk plutselig skal bli en pizza restaurant med behov for store varmeovner.

Tradisjonelt har og blir det fortsatt brukt mye kabler for å fordele energi. Ulempene med kabel er mange (brannfare, støy, tidkrevende og stor fare for feilkoblinger) kontra kapslede strømskinner og pluggbare installasjonskabler. En kostnad som er ukjent frem til anlegget mer eller mindre står klart, er eventuelle feilkoblinger og tiden man bruker til å finne og utbedre disse. En annen utfordring ved å bruke kabel til energidistribusjon er mangel på fleksibilitet ved fremtidige ønsker om endringer i bygget. Et moderne bygg vil med stor sannsynlighet bli endret under årenes gang, ved å planlegge for dette allerede ved bygging vil man spare betydelig ved fremtidige endringer.

Efa sine Produktområder

Vårt produktspekter er satt sammen av nøye utvalgte leverandører som alle står for innovative løsninger som passer inn i vårt konsept om totalleveranser av energidistribusjon. Vi har lagt stor vekt på perfekt integrasjon mellom de ulike konseptene, noe som er en ustanselig prosess – vi forsøker hele tiden å finne nye løsninger som gjør det enklere for våre kunder og skaper bedre tekniske løsninger.

Våre produktområder er:

  • Tavler og Skap
  • Vern og Sikkerhetsprodukter
  • Pluggbare løsninger
  • Strømskinner

​​