Efa sine produktområder

Tavler og skap | Vern og sikringsmateriell | Strømskinner

Pluggbar installasjon | Komfyrvakt

 

Vårt hovedkonsept er å være en komplett leverandør av energidistribusjon til det profesjonelle markedet. Vår definisjon på en leveranse innebærer først og fremst produktene, men også å være en aktiv samarbeidspartner både i forkant, under og etter at produktene er levert. Denne innstillingen har gitt oss verdifull innsikt og forståelse for alle aspekter av et prosjekt, som strekker seg langt utover selve produktene. Denne erfaringen drar også nye kunder nytte av, som kan resultere i store besparelser ved å gjøre relativt små investeringer, fremfor store summer ved fremtidige behov for endringer.

Vårt produktspekter er satt sammen av nøye utvalgte leverandører som alle står for innovative løsninger som passer inn i vårt konsept om totalleveranser av energidistribusjon. Vi har lagt stor vekt på optimal integrasjon mellom de ulike konseptene, noe som er en ustanselig prosess. Ettersom at teknologien utvikles, blir også mulighetene flere og bedre. Vi forsøker hele tiden å finne nye og bedre løsninger som gjør det enklere for våre kunder.

 

Tavler og skap:

Efa har levert sikringsskap og tavler tilpasset det norske markedet i mange år. Dette gjør oss til en av Norges mest erfarne leverandører av skap og markedsledende på tavlesystemer. Vi nøyer oss ikke med standardløsninger som går på kompromiss med våre kunders ønsker og behov. I samråd medkundene våre samarbeider vi tett med våre produsenter for å utvikle produkter etter norske krav og ønsker. Målet vårt om at leveransene våre skal bestå av best mulig kvalitet har gitt oss en unik posisjon i dagens marked.

Tavlesystemer

For tavlesystemene har vi over flere år hatt et tett og godt samarbeid med produsenten Elsteel. Sammen er vi i en kontinuerlig utvikling for å kunne tilby våre kunder de aller beste løsninger, tilpasset særnorske montasjemåter. Det viktigste argumentet  for å 
bruke Elsteel som produsent er at systemet deres er testet med alle de anerkjente leverandørene for vern (GE, Schneider, ABB, med flere). For våre største kundegrupper; tavlebyggerne og installatørene, betyr dette at de kan bygge med det samme kjente 
tavlesystemet, uavhengig av hva slags vern kunden deres krever i sin installasjon. Vi leverer tavlesystemer opp til 7100A og har et bredt spekter av løsninger fra flere ledende leverandører.

Elsteel Technomodule har følgende egenskaper:

 • Typetestet system for små, mellomstore og store tavler.
 • Modulært tavlesystem typetestet i henhold til EN 61439.
 • Konstruert etter de mest moderne prinsipper, og testet med de fleste anerkjente vernfabrikater.
 • Alle delene er forberedt for hurtig montasje, slik at montasjetiden kan reduseres.
 • Pluggbare tavler gjør at nedetiden på anlegg kan reduseres til et minimum ved endringer og utvidelser.
 • Skapsystemer​​

Her kan du lese mer om Techno Module og se kontruksjonsvideo​

Her kan du lese mer om Techno Module Light og se konstruksjonsvideo

Skapsystemer

Vi leverer alt våre kunder etterspør til en boliginstallasjon. Produktene våre strekker seg fra alt en måtte trenge til rehabiliteringsprosjekter og nye boligprosjekter, med krav til utvendig målerskap. Med hjelp fra vår montasjeavdeling på Kolbotn kan vi levere mekanisk sammensatte boligskap for å spare våre kunder for unødig tid ute på anlegget. Vi er, så vidt vi kjenner til, den eneste leverandøren som skreddersyr og monterer inn vern etter kundens eget ønske, også om man kun trenger ett skap. Efa har lang erfaring med leveranse av ulike skapsystemer som gjør at vi kan dekke de fleste installasjonsområdene.
 
Våre skapsystemer har blant annet følgende egenskaper:

 • Innvendig og utvendig montering.
 • Innfelt i vegg, eller festet på vegg.
 • Sikringsskap som dekker de aller fleste formål.
 • Glassfiberarmerte, rustfrie og syrefaste skap.

 

Vern og sikringsmateriell:

Vern og sikkerhet er det aller viktigste i en bransje bestående av kun elektronisk materiell. Å levere produkter og funksjonalitet er bare utgangspunktet, men det må være med en garanti om at vern og sikkerhet ivaretas på best mulig måte. Dette gjør vi ved å sørge for og samarbeide med de beste leverandørene innen sitt fagområde. At produktene fungerer og har rett pris er mer eller mindre en forutsetning i dagens marked. Det som er viktig å avdekke før en velger en distributør, er hva som skjer den dagen noe skulle gå galt. Med våre leverandører i ryggen står vi klare til å sette inn ekspertise på svært kort varsel om det skulle være nødvendig.

Vern og kontroll

Vi har i flere år vært distributør for verdens største industrikonsern General Electric (GE) sine produkter innen vern og kontroll. Produktene våre innehar alle nødvendige sertifikater for leveranser til både onshore og offshore installasjoner. Vi leverer alt fra automatsikringer til typetestede tavlesystemer med offshore godkjenning.

Egenskapene til GEs sine produkter innen vern og kontroll:

 • EntelliGuard luftbrytere fra 400A til 6400A, som faste eller uttrekkbare fra kassetter. Leveres som 3 og 4 polet, med 100% vern i N-leder. Bryteevne på våre lagerførte luftbrytere er 50/65 kA, og høyere bryteevne kan leveres som bestillingsvare.
 • Record Plus kompakte effektbrytere fra 16A til 1600A, 3 og 4 polet med 100% vern i N-leder. Bryteevne på våre lagerførte kompaktbrytere er 36/85kA. Vi har alt av tilbehør som naturlig hører til disse produktene.
 • Redline modulære vern omfatter automatsikringer, jordfeilautomater, jordfeilbrytere, modulære effektbrytere og overbelastningsvern. Disse finnes i 2, 3 og 4 poler, i B, C og D karakteristikk og fra 0,5 til 63A. Jordfeilbrytere og jordfeilautomater leveres med flere forskjellige utløserstrømmer og tider. Bryteevne fra 6-15kA, avhengig om det er usakkyndig eller sakkyndig betjening.

 

Overspenningsvern 

Vi har i en årrekke representert Raycap som en produsent av komponenter for beskyttelse mot overspenning. Mange mennesker er ikke klar over at lynnedslag og overspenning er en av de største truslene vi har mot tap av verdier og eiendom. Som et resultat av denne trusselen er det behov for kontinuerlig forbedring av overvåkningssystemer og vern i våre anlegg. Raycap har flere tiår med erfaring med å skape gode produkter som beskytter mot nettopp dette.

Viktigheten av overspenningsvern:

 • Med overspenningsvern avledes den store energimengden eller den høye spenningen som kan oppstå til jord.
 • Dersom overspenningen er sterk nok vil faren for enpolet jordfeil øke, og faren for brann og berøringsfare stiger.

 Overspenning kan dannes ved:

 • feil i strømforsyningsnettet.
 • sikringsbrudd.
 • start/stopp av elektriske motorer, heiser etc.
 • bryterkoblinger.

 

Komfyrvakt:


En av våre nyere leverandører er Innohome har vært, og er en ledende aktør innen sitt fagfelt. Deres produkter har en prisbelønnet sikkerhet som overholder standardene. En komfyrvakts oppgave er å varsle ved fare for brann under matlaging. Den består av to deler, en sensor som overvåker platetoppen og en strømavbryter som enten ligger skjult bak komfyren eller er plassert i sikringsskapet.

Våre komfyrvaktprodukter:

 • Trådløs
 • Enkel montering.
 • Monteres under viften, på vegg eller tak.
 • Oppfyller kravene i NEK400:2014.

 

Strømskinner:

Vår erfaring er at det tradisjonelt sett blir brukt for mye kabler til å fordele energi og ulempene med dette er at det er tidkrevende, men det kan også få fatale konsekvenser. Risikoene kan være feilkobling, støy og i verste fall brann. En annen utfordring ved bruk av kabel til energidistribusjon er mangel på fleksibilitet ved fremtidige endringer i bygget. Et moderne bygg vil med stor sannsynlighet bli endret under årenes løp og ved å planlegge for dette allerede i byggeprosjektet, vil man spare betydelige summer ved fremtidige endringer. Fordelen med å velge kapslede strømskinner og pluggbare installasjonskabler er at disse løsningene ikke innehar verken nevnte ulemper eller risiko.

Efa har agenturet for strømskinner fra EAE Elektrik, en av verdens ledende produsenter. Gjennom det kan vi prosjektere og levere komplette løsninger for energidistribusjon i yrkes- og næringsbygg. For våre kunder betyr det færre leverandører å forholde seg til og økt trygghet for leveransen.

Sammenlignet med tradisjonell kabling har strømskinnene fra EAE Elektrik lavere spenningsfall, høyere kortslutningsytelse, kortere installasjonstid og høyere sikkerhet. Fleksibiliteten i systemet, med enkel avgrening for uttak av kraft, gjør at planleggingen blir enklere og tar kortere tid. Samtidig gir løsningen stort rom for endringer, både under prosjekteringsprosessen og senere i byggets levetid. Det forventes at strømskinner langt på vei vil erstatte tradisjonelle kabelløsninger i løpet av få år.
Les mer om strømskinner i vår brosjyre her.

Les mer om hvordan du kan ta i bruk strømskinner for ladeanlegg for elbil og ta kontakt for pris på ditt prosjekt her.

 

Pluggbar installasjon:

Pluggbar installasjon har i prinsippet mange av de samme fordelene som strømskinner; lavere spenningsfall, høyere kortslutningsytelse, kortere installasjonstid og høyere sikkerhet. Enkelt forklart er strømskinnene som hovedveier og pluggbar installasjon som sideveiene. Alle kablene i pluggbar installasjon består av kontakter som kun passer inn i motsvarende kontakt, som betyr at feilkobling er umulig. En annen viktig fordel er at man raskt kan endre på en eksisterende installasjon ved at man plugger på en lengre eller kortere kabel.

Våre pluggbare kablingssystemer leveres for både innendørs (Gesis GST) og utendørs (Gesis RST) montasje. Ved bestilling av armaturer med chassis kontakt for pluggbar installasjon, vil du slippe å åpne en eneste armatur, de disse leveres ferdig kablet. Det eneste du gjør er å koble den pluggbare kabelen til chassis T-kontakten på armaturen og kobler deg videre til neste armatur. Mellom armaturene brukes ferdig fabrikkerte kabler med kontakt i begge ender, med andre ord vil du ikke trenge noen avmantling eller kapping av kabler og garantien på armaturen opprettholdes.