Strømskinner

Et moderne bygg vil med stor sannsynlighet bli endret under årenes løp. Ved å planlegge for dette allerede i byggeprosjektet, vil man spare betydelige summer ved fremtidige endringer.

Hvorfor velge strømskinner?

Levetid:

EAE strømskinner har strukturelle funksjoner som ikke krever spesielt vedlikehold. Hver komponent i systemet er modulbasert og kan enkelt installeres og avinstalleres. Hele systemet kan flyttes til et annet sted om nødvendig.

Moderne:

I tillegg til funksjonaliteten, gir strømskinner et moderne utseende til bygninger.

Fleksibilitet og økonomi:

Med modulær struktur og overlegne funksjoner, gir EAE strømskinner enkle, økonomiske, raske og moderne løsninger for flytting av maskiner og lignende utstyr i et bygg. Modifikasjoner kan utføres enkelt uten å avbryte driften av anlegget.

Bruksområder

  • Belysning i lager og kontorbygg
  • Distribusjon av strøm til ladeanlegg for elbil
  • Distribusjon i datasenter
  • Forbindelse mellom fordelinger
  • Forbindelse mellom trafo og hovedfordeling
some-stromskinner-elbil

EAE Elektrik

Efa har agenturet for strømskinner fra EAE Elektrik, en av verdens ledende produsenter. Gjennom det kan vi prosjektere og levere komplette løsninger for energidistribusjon i yrkes- og næringsbygg. For våre kunder betyr det færre leverandører å forholde seg til og økt trygghet for leveransen.

Sammenlignet med tradisjonell kabling har strømskinnene fra EAE Elektrik lavere spenningsfall, høyere kortsluttningsytelse, kortere installasjonstid og høyere sikkerhet. Fleksibiliteten i systemet, med enkel avgrening for uttak av kraft, gjør at planleggingen blir enklere og tar kortere tid. Samtidig gir løsningen stort rom for endringer, både under prosjekteringsprosessen og senere i byggets levetid. Det forventes at strømskinner langt på vei vil erstatte tradisjonelle kabelløsninger i løpet av få år.

Les våre nyheter om strømskinner

Strømskinner til dine prosjekter

Det er mange gode grunner til at strømskinner har blitt en foretrukken måte for å distribuere energi i store og små bygg de siste årene.

Strømskinner fulltestet med ABB-vern!

Strømskinner har blitt en foretrukken måte for å distribuere energi i store og små bygg de siste årene.

ABB og Strømskinner

Strømskinner har blitt en foretrukken måte for å distribuere energi i store og små bygg de siste årene.

Last ned EAE kataloger emd strømskinner:

Strømskinner E-line KX

Strømskinner E-line KO

Strømskinner E-line CR

Strømskinner E-line CCR

Strømskinner Data Rack Busbar

Kontakt prosjektavdelingen