Personvernerklæring

Efa Elektro AS
(org. nr. 911.275.597)

I denne erklæringen ønsker vi å gi deg en lett forståelig innsikt i hvordan dine personopplysninger ivaretas - med respekt og åpenhet. I de tilfellene der vi ber om personopplysninger fra deg, vil årsaken alltid være forankret i vår intensjon om å gi deg best mulig kundebehandling. Datavern og informasjonssikkerhet er en stor del av Efas policy.

Behandlingsansvarlig

Administrerende direktør er på vegne av Efa Elektro AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.  Dette innebærer at det er han som bestemmer hvilke opplysninger Efa skal be om for å utføre tjenesten vi tilbyr. I tillegg er det han som har det overordnede ansvaret for hvordan opplysningene behandles og oppbevares.

Personopplysninger som lagres

Efa Elektro AS selger kun varer og tjenester til bedrifter. Vi lagrer følgende personopplysninger om ansatte hos våre kunder;

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse

 Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med våre kunder.

Vi benytter opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Vi benytter kjøpshistorikk og adferdsmønster på nettsiden til å kunne gi anbefalinger og reklame som er tilpasset hver enkelt bruker.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til våre ansatte, eller på våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp, eller ved å fylle inn et av våre skjemaer. Opplysningene oppbevares så lenge du ønsker å være kunde av oss.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).

Du kan se oversikt over hvilke cookies vi bruker her.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. 

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

I bunnen av alle utsendelsene av våre nyhetsbrev, vil det alltid finnes en mulighet for å avslutte abonneringen på nyhetsbrevene våre.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Vi har et personvernombud som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.  

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Eksterne nettsider

Efa.no inneholder lenker til eksterne nettsider som ikke er omfattet av denne erklæringen om personvern. Vi ber deg derfor være oppmerksom på at vi ikke har kontroll på andre nettsteder, dersom du klikker på en lenk som medfører at du forlater efa.no.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til EFA på følgende adresse: post@efa.no  

Når du bruker efa.no, eller sender inn opplysninger til oss aksepterer du at opplysningene dine blir brukt i samsvar med disse retningslinjene.