Åpenhetsloven

Efa Elektro AS
(org. nr. 911.275.597)

Åpenhetsloven ble vedtatt i Norge 1. juli 2022. 
Åpenhetsloven en lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Formålet med Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal bidra til å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre forbrukere, organisasjoner, fagforeninger og andre tilgang til informasjon om hvordan virksomheter og leverandørkjeder arbeider med dette. 
Les mer om Åpenhetsloven på «Etisk handel Norge» sine nettsider
-    Åpenhetsloven - Etisk Handel - Hva betyr åpenhetsloven

Slik vil EFA Elektro følge opp Åpenhetsloven

EFA vil gjennomføre aktsomhetsvurderinger, kartlegginger, dokumentasjon og gjøre rede for hvordan egen virksomhet, og hvordan vår leverandørkjede håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter.
Ansvaret for all bærekraft aktivitet i EFA Elektro er Administrerende direktør

Status på vårt arbeid

EFA Elektro representerer et titalls utenlandske produsenter i Norge. 
EFA Elektro står for innkjøp av varer, oppbevaring i eget sentrallager, og salg til det profesjonelle elektromarkedet i Norge.
EFA Elektro har et tett samarbeid og lang erfaring med våre faste produsenter. Alle merkevarer som EFA representerer i Norge, har tett oppfølgning fra fast definert leverandøransvarlig.
EFA besøker fysisk alle leverandører vi representerer i Norge, og har etablert faste kontaktpunkter på leverandører.

Risikokartlegging

EFA Elektro gjennomfører fortløpende en risikokartlegging av våre leverandører. EFA Elektro følger opp hovedkontor og produksjonsanlegg til våre leverandører.
Aktsomhetsvurderinger og åpenhet knyttet til arbeidet med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er fulgt opp av medarbeidere i EFA Elektro i flere år.
Vi har en spesielt tett oppfølgning av produksjonsanlegg i risiko områder. EFA har definert alle land utenfor Europa som risiko områder.
Konklusjon fra vår kartlegging har ikke funnet noen kritikkverdige forhold.

Kontakt EFA Elektro om Åpenhetsloven

Har du eventuelle spørsmål knyttet til hvordan vi arbeider med etisk handel og hvordan vi etterlever Åpenhetsloven kan du kontakte oss på følgende e-postadresse: post@efa.no