efa-puzzle

Les våre betingelser

Våre salgs- og leveringsbetingelser bygger på Elektroforeningens anbefalte  salgs- og leveringsbetingelser (ASLEM) for elektrisk materiell i Norge.

Betingelsene er gyldige fra 01.01.2015, og gjelder der ikke annet er særskilt avtalt.

 

Last ned våre salgs- og leveringsbetingelser (pdf - 88kb)

Vi forbeholder oss retten til å endre våre  salgs- og leveringsbetingelser.