Gå til dokumenter for SGK410

Sensor: SGS510
Styringsenhet:SGC410
Tips: Har en liten hvit klistrelapp på baksiden av sensoren som forteller at dette er en SGK410.

Komfyrvakten varsler med ulike alarm- og feilsignaler ved for høye temperaturer eller hvis det er noe feil med produktet. Her finner du en oversikt over de forskjellige alarm- og feil-signalene, hva de betyr og hva som må gjøres. 

Varmesensoren er plassert over koketoppen:
Alarmsignalet er et pip med høy tone.

Styringsenheten er plassert bak koketoppen:
Alarmsignalet ringer som en telefon.

Intelligent varmesensor:

Lyd:
Korte pip med få sekunders mellomrom (foralarmsignal), deretter raskt «pip, pip, pip»

Lyd01-2

Spill lyd:

Betydning:
Varmesensoren har registrert en farlig situasjon. For-alarm før faktisk alarm som slår av koketoppen. Et kontinuerlig pip betyr at koketoppen har blitt slått av.

Tiltak:
Montering på vegg og avtrekkshette: Hvis alarmen utløses under vanlig matlaging, må dekselet til varmesensoren trykkes én gang mens for-alarmen høres. Montering i tak: Vent til koketoppen har kjølt seg ned.
Sjekk og evt juster følsomhetsnivå. 
Gå til video for å sjekke og stille følsomhetsnivået


Styringsenhet:

Lyd:
Et kort ring med intervaller på 5 sekunder.

Lyd02-1

Spill lyd:

Betydning:
Koketoppen ble slått av for en stund siden.

Tiltak:
Montering på vegg og avtrekkshette:
Sett først alle kokeplatebryterne på «0» (ikke nødvendig på koketopper med touchbetjening), og trykk deretter én gang på dekselet til varmesensoren.
Montering i tak: Koketopper med mekaniske brytere: Slå først av alle bryterne på ovnen (sett dem på 0) før avstillingsknappen trykkes inn én gang. Koketopper med touch-betjening: Koketoppen kan brukes igjen når styringsenheten slutter å alarmere og lampene på koketoppen tennes. Hvis styringsenheten ikke slutter å alarmere eller koketoppen ikke kan slås på, se Vanlige spørsmål (kapittel 2) i referansehåndboken, spørsmål 5.


Styringsenhet:

Lyd:
En kontinuerlig ringing.

Lyd05

Spill lyd:

Betydning:
Koketoppen er for varm til å slås på igjen.

Tiltak:
Vent til koketoppen har kjølt seg ned til et trygt nivå. Koketoppen kan slås på igjen når styringsenheten begynner å avgi korte ring med intervaller på 5 sekunder (se over).


Styringsenhet:

Lyd:
Et kort og et langt ring annenhver gang hvert femte sekund.

Lyd06

Spill lyd:

Betydning:
Koketoppen har blitt slått av på grunn av en midlertidig feil i systemet (automatisk feildiagnose).

Tiltak:
Sett først alle kokeplatebryterne på «0» (ikke nødvendig på koketopper med touchbetjening), og trykk deretter én gang på dekselet til varmesensoren. Hvis alarmen ikke stopper, se Vanlige spørsmål (kapittel 2) i referansehåndboken, spørsmål 7.


Intelligent varmesensor (og styringsenhet):

Lyd:
ett pip/ring i minuttet.

Lyd08

Spill lyd:

Betydning:
Varmesensoren har svakt batteri.

Tiltak:
Varmesensoren må skiftes ut - et trykk på dekselet til varmesensoren utsetter alarmen i 12 timer. Når batteriene har gått tomme, kan koketoppen bare brukes i 5 minutter om gangen (EN-krav). Se kapittel 4 i referansehåndboken.

Dokumenter for fastmontert SGK410 versjon F eller nyere og rehab SGK410 versjon C eller nyere. 
(Hvilken versjon du har kan du sjekke på klistremerket på baksiden av sensoren)

Referansehåndbok
Brukerveiledning
Installasjonsveiledning
Feilsøking SGK410
Radioparring for Innohome komfyrvakt

Se hvordan du kan sjekke og stille følsomhetsnivået:

 

SjekkeSensitivitetsnivaa71

 

 

Stillesensitivitetsnivaa71
 

 


Dokumenter for SGK410 eldre versjon:

Dokumenter for fastmontert SGK410 versjon A-E og rehab SGK410 versjon A og B:
(Hvilken versjon du har kan du sjekke på klistremerket på baksiden av sensoren)

Referansehåndbok
Brukerveiledning
Installasjonsveiledning
Feilsøking SGK410 
Radioparring for Innohome komfyrvakt

Se hvordan du kan sjekke og stille følsomhetsnivået:

StilleSensitivitetsnivaa62

 

StilleSensitivitetsnivaa62

 

Løste ikke dette problemet kan det være lurt å gå gjennom dokumentet for feilsøk som inneholder våre vanligste årsaker til henvendelser:
Feilsøk fastmontert SGK410 F - / rehab SGK410 C - 
Feilsøk fastmontert SGK410 A - E/ rehab SGK410 A - B

Du kan også ringe vår support på: 66 81 24 00

Åpningstider: 08:00 - 16:00, mandag - fredag.