Se dokumenter for SGK500

Sensor: SGS510
Styringsenhet: SGC510-2

Innohome komfyrvakt SGK500 Innohome komfyrvakt SGK500 klistremerke
Tips: Enkelte sensorer har en liten hvit klistrelapp bak på sensoren som forteller at dette er en SGK500.

Komfyrvakten varsler med ulike alarm- og feil-signaler ved for høye temperaturer eller hvis det er noe feil med produktet. Her finner du en oversikt over de forskjellige alarm- og feilsignalene, hva de betyr og hva som må gjøres. 

Den intelligente varmesensorens signal et ”pip” med høy tone, mens styringsenhetens signal er et ”summende” ”brum” med lavere frekvens. Den intelligente varmesensoren er montert over komfyren, og styringsenhetens signal kommer fra bak komfyren.

Intelligent varmesensor:

Lyd:
Korte pip med få sekunders mellomrom (for-alarmsignal).

Lyd10

Spill lyd:

Betydning:
Den intelligente varmesensoren har identifisert en høy temperatur eller en for rask temperaturstigning over komfyren (overopphetingskontroll). Dette er før-alarmsignalet til den intelligente varmesensoren, som avgis før komfyren blir slått av. Hvis alarmen ble aktivert av en vanlig matlagings-situasjon, trykk på dekselet til den intelligente varmesensoren under før-alarmsignalet – dette medfører at den intelligente varmesensoren automatisk reduserer sensitiviteten og forhindrer at komfyren blir slått av.

Tiltak:
Hvis alarmen ble utløst i en normal matlagingssituasjon, trykk én gang på dekselet til den intelligente varmesensoren under før-alarmsignalet.


Intelligent varmesensor:

Lyd:
Gjentatte, hurtige ”pip, pip, pip”

Lyd09

Spill lyd:

Betydning:
Den intelligente varmesensoren har identifisert en høy temperatur eller en for rask temperaturstigning over komfyren (Alarm for overopphetings-kontroll) – komfyren er blitt slått av.

Tiltak:
Vri først alle bryterne til ”0” før det trykkes én gang på dekselet til den intelligente varmesensoren. På komfyrer som har berøringsfunksjon er det nok å trykke én gang på dekselet til den intelligente varmesensoren.


Intelligent varmesensor:

Lyd:
Gjentatte, hurtige ”brum, brum, brum”

Lyd04

Betydning:
Dette er før-alarmsignalet til styringsenheten, som avgis ett minutt før den intelligente tidsbryteren slår av komfyren. Ett trykk på dekselet til den intelligente varmesensoren under før-alarmsignalet vil forhindre at komfyren blir slått av.

Tiltak:
Trykk én gang på dekselet til den intelligente varmesensoren under før-alarmsignalet.


Styringsenhet:

Lyd:
Korte "brum" med ca 5 sekunders mellomrom.

Lyd02-1

Spill lyd:

Betydning:
Komfyren er blitt slått av på grunn av komfyrvaktens sikkerhetsfunksjoner: sensoren har registrert en høy temperatur eller en rask temperaturstigning, den intelligente tidsbryteren registrerer en komfyr uten tilsyn, eller det er blitt utløst av alarmsignalet fra en ekstern alarm (røyk eller karbonmonoksid).

Tiltak:
Vri først alle bryterne til ”0” før det trykkes én gang på dekselet til den intelligente varmesensoren. På komfyrer som har berøringsfunksjon er det nok å trykke én gang på dekselet til den intelligente varmesensoren.


Styringsenhet:

Lyd:
Et kort "brum" og et langt "bruum" med 5 sekunders mellomrom.

Lyd06

Spill lyd:

Betydning:
Komfyren er blitt slått av som følge av at den automatiske feildiagnosen har detektert en midlertidig feil i forbindelsen mellom den intelligente varmesensoren og styringsenheten, eller i funksjonen til en del av systemet. Alarmen for den automatiske feildiagnosen kan også bli aktivert av at den intelligente varmesensoren ikke er på plass på monteringsplaten, eller av at den ikke er blitt installert på riktig måte.

Tiltak:
Vri først alle bryterne til ”0” (ikke nødvendig på komfyrer med berøringsfunksjon), slå deretter av strømforsyningen i ca. 15 sekunder ved bruk av kurssikringen. Kontroller at den intelligente varmesensoren er på plass på monterings- platen. Kontakt forhandleren av produktet dersom problemet vedvarer.


Styringsenhet:

Lyd:
To korte ”brum” (etter å ha slått av sikkerhetslåsen)

Lyd11

Betydning:
Sikkerhetslåsen er blitt slått av og strømmen er koblet til komfyren igjen.

Tiltak:
Komfyren kan nå brukes.


Styringsenhet:

Lyd:
Ett ”brum” hver time eller hver halvtime.

Lyd07

Spill lyd:

Betydning:
Det har oppstått en feil i identifiseringen av komfyren.

Tiltak:
Gjenta innstillingsprosedyren som er beskrevet i Kapittel 9 under overskriften ”Styringsenheten alarmerer hver time eller halvtime”.Intelligent varmesensor (og styringsenheten):

Lyd:Ett signal én gang per minutt

Lyd12

Betydning:
Den intelligente varmesensoren har svakt batteri.

Tiltak:
Skift ut sensoren (se Kapittel 8). Ett trykk på sensorens deksel utsetter batterialarmen i 12 timer.

 

Løste ikke dette problemet kan det være lurt å gå gjennom dette dokumentet for feilsøk. Den inneholder våre vanligste årsaker til henvendelser.

Du kan også ringe vår support på: 66 81 24 00

Åpningstider: 08:00 - 16:00, mandag - fredag.