Se dokumenter for SGKN1

Sensor: SA102RF eller SGS300.
Styringsenhet: SFC300RF1

Innohome komfyrvakt SGKN1
Tips: Har du en hvit sensor er det en SGKN1. 
Har du sensor som heter SGS300 må du kontrollere navnet på Styringsenheten.
Navnet på styringsenheten avgjør om det er en SGKN1 eller SGK300.

Komfyrvakten varsler med ulike alarm- og feil-signaler ved for høye temperaturer eller hvis det er noe feil med produktet. 

Intelligent varmesensor:

Lyd:
Korte pip med få sekunders mellomrom (for-alarmsignal).

Lyd10

Spill lyd:

Betydning:
Den intelligente varmesensoren har identifisert en høy temperatur eller en for rask temperaturstigning over komfyren (overopphetingskontroll). Dette er før-alarmsignalet til den intelligente varmesensoren, som avgis ett minutt før komfyren blir slått av.  

Tiltak:
Hvis alarmen ble aktivert av en vanlig matlagingssituasjon, trykk på trykknappen til den intelligente varmesensoren under før-alarmsignalet - dette medfører at den intelligente varmesensoren automatisk reduserer sensitiviteten og forhindrer at komfyren blir slått av.


Intelligent varmesensor:

Lyd:
Gjentatte, hurtige ”pip, pip, pip”

Lyd09

Spill lyd:

Betydning:
Den intelligente varmesensoren har identifisert en høy temperatur eller en for rask temperaturstigning over komfyren (Alarm for overopphetingskontroll) - komfyren er blitt slått av.

Tiltak:
Vri først alle bryterne til "0" og trykk én gang på knappen til den intelligente varmesensoren. På komfyrer med berøringsfunksjon, bare trykk én gang på knappen til den intelligente varmesensoren.


Komfyrstikkontakt:

Lyd:
Ett kort signal med ca 5 sekunders mellomrom.

Lyd02-1

Spill lyd:

Betydning:
Komfyren er blitt slått av som følge av den intelligente tidsbryterfunksjonen, registrering av alarmsignalet til en ekstern alarm (røyk, karbonmonoksid eller gass) eller som følge av at overopphetingskontrollen har registert en farlig høy temperatur eller en for rask temperaturstigning.

Tiltak:
Vri først alle bryterne til "0" og trykk én gang på knappen til den intelligente varmesensoren. På komfyrer med berøringsfunksjon, bare trykk én gang på knappen til den intelligente varmesensoren.


Komfyrstikkontakt:

Lyd:
To korte ”brum” (etter å ha slått av sikkerhetslåsen)

Lyd11

Betydning:
Sikkerhetslåsen er blitt slått av og strømmen er koblet til komfyren igjen.

Tiltak:
Komfyren kan nå brukes.


Sensor og komfyrstikkontakt:

Lyd:
Ett signal én gang per minutt

Lyd12

Betydning:
Den intelligente varmesensoren har svakt batteri

Tiltak:
Bytt batteri. Se veiledning her. Benytt 2 x CR2032. Ta sikringen på platetoppen i 15 sekunder for å nullstille feilalarmen etter batteribytte. Ett trykk på sensorknappen utsetter batterialarmen i 12 timer.

Løste ikke dette problemet kan det være lurt å gå gjennom dette dokumentet for feilsøk. Den inneholder våre vanligste årsaker til henvendelser.

Du kan også ringe vår support på: 66 81 24 00

Åpningstider: 08:00 - 16:00, mandag - fredag.