Alarmrelé som varsler ved utløst/defekt overspenningsvern

Alarmrelé fra Raycap

Vi lanserer nyheten Alarmrelé fra Raycap som svarer på NEK krav. 

Tilfredsstiller NEK 400: 2022

NEK 400: 2022 sier at der hvor det er montert overspenningsvern i tilknytningsskap, skal det varsles ved utløst/defekt overspenningsvern.
Dette reléet skal monteres i installasjonens sikringsskap, og gir varsel ved defekt overspenningsvern.
Det må legges en 2 leder kabel mellom overspenningsvernet og reléet for 230VAC.
 
Reléet varsler med akustisk og visuelt signal, det akustiske signalet kan avstilles.
Visuelt signal lyser inntil defekt overspenningsvern er sjekket / skiftet av elektriker.
Brukerveiledning medfølger.

Kjøp Alarmrelé i nettbutikken