Lysbuebeskyttende fordelingstavler

lysbue-bannerVi utvider vårt tavlesystem med lysbuebeskyttende utforminger i Elsteel Techno Module tavlesystem.

Tilfredsstiller NEK IEC TR 61641

Iht. NEK400:2022 skal bla. fordelingstavler fra 800A / 25kA utformes og monteres slik at personer, så langt det er praktisk mulig, skal være beskyttet mot interne lysbuer ved betjening. 
Techno modul systemet innehar løsninger som muliggjør utforming og montering for å tilfredsstille NEK IEC TR 61641 kravet. Våre tavleløsninger er utformet og verifisert iht. NEK IEC TR 61641 for lysbueklasse A, B og C. Lysbue sortimentet består av topplater med skursteinsflens, lysbue separasjonsplater og barrierer som inngår i Elsteel standard varesortiment.

Vårt Elsteel Techno Module tavlesystem kan enkelt kjøpes i nettbutikken, eller ved å ta kontakt med vår prosjektavdeling.

Kjøp Elsteel-tavlesystemer i nettbutikken

 

Ta kontakt med vår prosjektavdeling: