Hva er smarthus?

Et smart hjem handler om strømforbruk på et overordnet nivå, og innretninger som gjør at strømmen brukes på en bærekraftig måte samtidig som man opprettholder komfortnivået.

Hovedutfordringen er at vi bruker mer strøm enn tidligere, og at vi bruker den til samme tid på døgnet. Oppvarming av boligen, bruk av komfyren til laging av middag, vasking av klær og oppvarming av vann til dusjing og oppvask, skjer i stor grad etter et fast mønster, hos store deler av befolkningen.

Legger vi til at antall elbiler som plugges i husveggen har hatt en rivende utvikling de siste årene, og kommer til å fortsette å øke, har vi en utfordring med effekttopper som gir store belastninger på strømnettet.

Løsningen er smart!

Hva er smarthus

Med et smart hjem kan vi minimere (den samtidige) belastningen på strømnettet. Dette gjør vi gjennom å ha sensorer som styrer lys og varme, og ha tidsinnstilte brytere på husholdningsapparater, blant annet. Likevel er belastningen på enkelte tider av døgnet så stor at de effekttoppene som oppstår skaper problemer knyttet til maksbelastningen på strømnettet.

Løsningen er systemer som kjenner bruksmønsteret i boligen, og som basert på algoritmer kan koble ut deler av apparatparken i korte perioder.

Alt innen smarthus