Tid for overspenningsvern

Overspenningsvern fra Raycap

Sommeren er høysesong for lynnedslag. Vi representerer Raycap som har lang erfaring som produsent av komponenter for beskyttelse mot overspenning.

Overspenningsvern fra Raycap

Vi har i en årrekke representert Raycap som en produsent av komponenter for beskyttelse mot overspenning. Mange mennesker er ikke klar over at lynnedslag og overspenning er en av de største truslene vi har mot tap av verdier og eiendom.

Som et resultat av denne trusselen er det behov for kontinuerlig forbedring av overvåkningssystemer og vern i våre anlegg. Raycap har flere tiår med erfaring med å skape gode produkter som beskytter mot nettopp dette.

Varianter og fordeler

Overspenningsvern fra Raycap i alle varianter

Varistorspenning / sikkerhetspenning / tennspenning avhenger av type installasjon:

  • 300V benyttes i TN og TT nett
  • 350V benyttes i IT, TT og TN nett
  • 480V benyttes i IT og TT nett med mye armaturbelysning
    hvor faren for jordfeil i drossel er stor.

Leveres som:

  • Type I, II og III (grov, mellom og finvern)
  • Pluggbare eller faste
  • Med eller uten signalkontakt.

 

Alarmrelé

ProAlarm-ll---Hovedbilde-(1)-1-1-1

Svarer på NEK-krav ang overspenningsvern i tilknytningsskap!

NEK 400: 2022 sier at der hvor det er montert overspenningsvern i tilknytningsskap, skal det varsles ved utløst/defekt overspenningsvern.
Dette reléet skal monteres i installasjonens sikringsskap, og gir varsel ved defekt overspenningsvern.
Det må legges en 2 leder kabel mellom overspenningsvernet og reléet for 230VAC.
 
Reléet varsler med akustisk og visuelt signal, det akustiske signalet kan avstilles.
Visuelt signal lyser inntil defekt overspenningsvern er sjekket / skiftet av elektriker.
Brukerveiledning medfølger.

Kjøp dem i nettbutikken!

Du kan handle våre overspenningsvern i nettbutikken, eller ved å ta kontakt med vårt kundesenter.

Kjøp overspenningsvern i nettbutikken!

Hvis du ikke har tilgang kan du søke om dette her: