Hva er smarthus?

Smarthus

Et smart hjem handler om strømforbruk på et overordnet nivå, og innretninger som gjør at strømmen brukes på en bærekraftig måte samtidig som man opprettholder komfortnivået.

Hovedutfordringen er at vi bruker mer strøm enn tidligere, og at vi bruker den til samme tid på døgnet. Oppvarming av boligen, bruk av komfyren til laging av middag, vasking av klær og oppvarming av vann til dusjing og oppvask, skjer i stor grad etter et fast mønster, hos store deler av befolkningen.

Legger vi til at antall elbiler som plugges i husveggen har hatt en rivende utvikling de siste årene, og kommer til å fortsette å øke, har vi en utfordring med effekttopper som gir store belastninger på strømnettet.

Løsningen er smart!

smarthus-some

Med et smart hjem kan vi minimere (den samtidige) belastningen på strømnettet. Dette gjør vi gjennom å ha sensorer som styrer lys og varme, og ha tidsinnstilte brytere på husholdningsapparater, blant annet. Likevel er belastningen på enkelte tider av døgnet så stor at de effekttoppene som oppstår skaper problemer knyttet til maksbelastningen på strømnettet.

Løsningen er systemer som kjenner bruksmønsteret i boligen, og som basert på algoritmer kan koble ut deler av apparatparken i korte perioder.

 

 

LAN-Eco-Comfort

Gatewayen er koblet til Sikom sin skytjeneste og SikomLiving appen kommuniserer med utstyret som er montert i din bolig.
De kommer i tre varianter. GSM skapmontert, GSM på vegg og LAN.

Med sentralenheten er huset alltid koblet til skyen slik at løsning alltid er oppdatert.

Kjøp sentralenheter her!

Eco-Thermostat-EP

Nedstøpte varmekabler er en annen kilde for oppmagasinert energi. Når betonggulvet når f.eks 20 grader vil det holde seg slik i lang tid. Det tar lang tid å kjøle ned gulvet. Derfor egner nedstøpte varmekabler seg veldig godt til å jevne ut ditt strømforbruk og våre termostater kan brukes. Det beste av alt er at det ikke vil gå ut over opplevd komfort i huset fordi den oppmagasinerte varmen i gulvet bruker lang tid på å synke. Alle termostatens innstillinger er tilgjengelig på din telefon via Sikom Living appen.

Hva gjør Strømstyring 2.0?
Våre algoritmer for energioptimalisering skrur ikke av varmen, men senker den noen få grader i forhold til innstilt temperatur i korte perioder helt automatisk for å jevne ut strømforbruket.

Kjøp termostater her!

6401411-Eco-Dimplex-Receiver

Panelovner finnes i nærsagt alle norske hjem. De gir en veldig god varme og finnes i forskjellige størrelser og effekter slik at de dekker behovet for varme i mange rom. Panelovner er en rask varmekilde men kan være en viktig brikke for å balansere ut energiforbruket hjemme hos deg.
Vi har smarte styreplugger for både Glamox og Glen Dimplex (Nobø) panelovner. I tillegg til at du får full kontroll over alle innstillinger på din telefon, kan som sagt panelovnene også brukes for å jevne ut strømfor-bruket ditt.

Hva gjør Strømstyring 2.0?
Våre algoritmer for energioptimalisering skrur ikke av varmen, men senker den noen få grader i forhold til innstilt temperatur i korte period-er helt automatisk for å jevne ut strømforbruket.

Kjøp styring av panelovner her!

6401433-Eco-Enenrgy-Control-600x600

Eco Energy Controller er nøkkelen for å kunne kontrollere og redusere effekttoppene i ditt strømforbruk. Den monteres i sikringsskapet og kobles til AMS-måleren. Eco Energy Controller er bindeleddet mellom de nye strømmålerne og Sikom Energy Managment i SikomLiving-appen. Sanntids-data om strømforbruk blir matet inn i systemet, og våre algoritmer bruker dataene til å koble ut strømkilder som for eksempel varmtvannsbereder, varmekabler og elbil for å unngå topper i strømforbruket. Alle våre produk-ter i Eco-serien kan inngå i Sikom Energy Management for å balansere
effekttopper i strømforbruket. I appen vil du også kunne se det faktiske strømforbruket ditt.
Eco Energy Controller kan kobles til HAN-utgangen på målerne fra Kam-strup, Aidon og Kaifa.

Eco Astro Switch er et Astrour for automatisk styring av utendørs belysning. Uret justerer seg automatisk for sommer- og vintertid og posisjo-nerer seg selv ved hjelp av sentralen. Ved hjelp av posisjonen og dato/klokkeslett beregner Astrouret hele tiden når sola går ned og når den står opp igjen slik at utelyset automatisk kommer på til rett tid hele året. Astrouret kan enkelt overstyres fra SikomLiving appen. Funksjonene er permanent PÅ, permanent AV eller automatisk gjennom den innebygde astrofunksjonen.

Eco Relay er en relémodul for montering i sikringskapet. Den har tre
16A/3600W potensialfrie reléer med tilhørende innganger for kablet temperaturføler slik at reléene også kan brukes som termostater og
veksle mellom spare- og komfort temperatur. Reléene kan også brukes som vanlige Av / På brytere for å styre hele kurser f.eks varmtvannstank, utelys og utendørs strømuttak. Ved ved å koble til temperaturfølere kan Eco Relay også brukes som ter-mostat og temperaturovervåkning av lav temperatur. Da kan man defi-nere en spare- og komforttemperatur i appen og veksle mellom disse. I tillegg får du avlest reell temperatur samt at du kan aktivere varsling ved lav temperatur. I tillegg har den 3 innganger beregnet for kablet alarmutstyr og ett relé for styring av sirene.

Kjøp produkter for montering i sikringsskapet her!

6401440-Sikom-Tech-Relay

Varmtvannstanken er det største energilageret du har i din bolig og er en viktig brikke i å optimalisere ditt strømforbruk. Varmtvannstanken har som oppgave å holde vannet i tanken på ca 70 grader. Det vil si at hver gang du bruker varmtvann vil varmeelementet i tanken koble seg inn fordi det kommer friskt, kaldt vann inn i tanken. Hvis noen dusjer samtidig som andre bruker komfyren vil strømforbruket bli høyt og det vil generere en unødvendig topp i forbruket.
Det at varmeelementet i varmtvannstanken kobles ut i en kort periode vil ikke gå ut over opplevd komfort, man vil fremdeles ha varmtvann.

Hva gjør Strømstyring 2.0?
Sikom Living algoritmen kobler midlertidig ut varmeelementet i varmt-vannstanken i perioder med høyt strømforbruk. Når strømforbruket synker, kobles elementet inn igjen.

Kjøp styring av varmtvannstank her!

Smarthus sikkerhet og overvåkning

Med Eco Motion Detector sikrer du dine verdier og sørger for at du får beskjed hvis du skulle få besøk av ubudne gjester. Det er en trådløs bevegelsesdetektor som ikke stikker seg ut i en installasjon.
Vi har valgt å la den passe inn i el-ramme systemet som brukes i Norge slik at den kan bli en del av det ordinære el-anlegget. Dette gir flere valgmuligheter når det gjelder både montering og dekning.

Eco Temperature Sensor gir deg ekstra sikkerhet ved overvåking av temperatur. Dette er spesielt viktig dersom det er store rom eller en åpen løsning. Temperaturen i et rom vil være lavere jo lenger unna varmekilden du kommer og er du opptatt av temperatur er dette et viktig verktøy.
Vi har valgt å la den passe inn i el-ramme systemet som brukes i Norge slik at den kan bli en del av det ordinære el-anlegget. Siden den er batteridrevet vil den fungere selv om det er strømbrudd.

Eco Smoke Detector er et viktig sikkerhetsprodukt i din bolig. Det er en optisk detektor for deteksjon av røyk og brann som kun har en viktig oppgave, å redde liv.
Varsler en så varsler alle, for best mulig sikkerhet. I tillegg blir du varslet gjennom Sikom Living appen på din mobil.
Detektoren er alltid på. ECO Smoke Detector dekker i dag norske byggtekniske krav uten å benytte 230V drift. Medfølgende spesialbatteri varer ut detektorens levetid under normale driftsforhold.

Kjøp styring av sikkerhet og overvåkning her!

Smarthus GSM remote 12-24V

GSM Remote 12-24V er beregnet for både 12 og 24 Volt og styres med enkle sms-kommandoer. Strømforbruket er lavt og gjør den til en ideell løsning for batteriløsninger med sol- og vindenergi. Med 2 innebygde potensialfrie releer, 2 innganger for temperaturfølere og 2 innganger for detektorer er den ideell for fjernstyring eller overvåkning av temperatur, brytere og kontakter. Den ekstern GSM antenne sørger for god dekning.

Enheten overvåker også batterispenning. Reléene kan brukes som brytere (AV/PÅ) , i tillegg kan reléene brukes til puls- og timer-styring. Den egner seg godt til å styre parafinovner fra både Wallas og Cami. GSM Remote 12-24V kan kun brukes med kablet tilbehør.

Kjøp GSM remote her!

Smarthus GSM-antenne

 

En utendørsantenne beregnet for bruk der hvor det er dårlig eller ustabilGSM-dekning.

Kjøp rundstrålende antenner her! 

Kjøp industriprodukter, og finn dokumentasjon, i nettbutikken!

Alt innen smarthus

Hvis du ikke er kunde enda kan du søke om det her!

SikomLiving-Hand-Holding-Smartphone-Energy-Ctrl