Strømskinner

Efa har agenturet for strømskinner fra EAE Elektrik, en av verdens ledende produsenter. Gjennom det kan vi prosjektere og levere komplette løsninger for energidistribusjon i yrkes- og næringsbygg.
For våre kunder betyr det færre leverandører å forholde seg til og økt trygghet for leveransen.

I forhold til tradisjonell kabling har strømskinnene fra EAE lavere spenningsfall, høyere kortslutningsytelse, kortere installasjonstid og større sikkerhet. Fleksibiliteten i systemet, med enkel avgrening for uttak av kraft, gjør at planleggingen blir enklere og tar kortere tid. Samtidig gir løsningen stort rom for endringer, både under prosjekteringsprosessen og senere i byggets levetid. Det forventes at strømskinner langt på vei vil erstatte tradisjonelle kabelløsninger i løpet av få år.

Les mer om hvordan du kan ta i bruk strømskinner for ladeanlegg for elbil og ta kontakt for pris på ditt prosjekt her

Les mer om strømskinner i vår brosjyre her