Strømskinner

Strømskinner

Vår erfaring er at det tradisjonelt sett blir brukt for mye kabler til å fordele energi og ulempene med dette er at det er tidkrevende, men det kan også få fatale konsekvenser. Risikoene kan være feilkobling, støy og i verste fall brann. En annen utfordring ved bruk av kabel til energidistribusjon er mangel på fleksibilitet ved fremtidige endringer i bygget. 

Strømskinner til elbillader

Velg strømskinner 

Har du kunder som skal sette opp anlegg
for elbilladere i garasjeanlegg? 
Ved å bruke strømskinner sparer du både tid og plass. 

Fordeler:

  • Plassbesparende
  • Brenner ikke – sprer ikke brann.
  • Lar seg lett utvide, bytte og gjenbruke.
  • Vesentlig kortere montasjetid.
  • Reduserer behovet for kabelbruerog kabeltilbehør
KD

Strømskinner for datasenter

EAE leverer forskjellige strømskinner fra 63-6300A, helt fra trafostasjon og ut til data rackene. Skinner kan leveres med og uten uttaksmulighet.

EAE sin KD Strømskinne for data rack, skiller seg fra konkurrentene ved å ha et fleksibelt system hvor man kan plassere uttaksboksene hvor man måtte ønske under hele skinnen. Uttaksboksene monteres enkelt ved å vri de på plass i ønsket posisjon. Bokser kan tilpasses hvert enkelt anlegg med forskjellige oppsett av vern, uttaks- og signalkontakter. Skinnene leveres med enkel snap-in festemekanisme.

Les mer om strømskinner for datasenter her

ko-efa

EAE Elektrik

Efa har agenturet for strømskinner fra EAE Elektrik, en av verdens ledende produsenter. Gjennom det kan vi prosjektere og levere komplette løsninger for energidistribusjon i yrkes- og næringsbygg. For våre kunder betyr det færre leverandører å forholde seg til og økt trygghet for leveransen.

Sammenlignet med tradisjonell kabling har strømskinnene fra EAE Elektrik lavere spenningsfall, høyere kortsluttningsytelse, kortere installasjonstid og høyere sikkerhet. Fleksibiliteten i systemet, med enkel avgrening for uttak av kraft, gjør at planleggingen blir enklere og tar kortere tid. Samtidig gir løsningen stort rom for endringer, både under prosjekteringsprosessen og senere i byggets levetid. Det forventes at strømskinner langt på vei vil erstatte tradisjonelle kabelløsninger i løpet av få år.

Se hvordan det fungerer:

 

Last ned EAE sine kataloger:

Strømskinner E-line KX

Strømskinner E-line KO

Strømskinner E-line CR

Strømskinner E-line CCR

Strømskinner Data Rack Busbar

Ta kontakt med prosjektavdelingen for pris på ditt prosjekt!