Skreddesydde skap og kapslinger fra ROSE Systemtechnic

Efa er stolt leverandør av skap og kapslinger fra ROSE Systemtechnic, og har vært det helt siden tidlig på 70tallet. Sammen med ROSE kan vi skreddersy dine skap og kapsling i aluminium, plast, rustfritt og syrefast stål.

Industri-produkter fra ROSE Systemtechnik

Maskinbearbeiding

Industri-, skjerm- og betjeningskabinetter samt Ex-utstyret fra ROSE Systemtechnik brukes i en lang rekke bransjer, bruksområder og miljøer. ROSE fremstiller sine metall- og plastkabinetter etter individuelle spesifikasjoner og av forskjellige materialer, for eksempel:

 • Polyester
 • ABS
 • Aluminium
 • Rustfritt stål

For å oppfylle de spesielle kravene fra kundene utfører de også, som en ekstra service, maskinbearbeiding av så vel industrikabinetter som betjenings- og styreenheter.

Individuelle industri-, Ex-, betjenings- og styrekabinetter

Individuelle industri-, Ex-, betjenings- og styrekabinetter Rose SystemtechnikROSE foretar modifikasjoner og maskinbearbeiding av kundespesifikke kabinetter individuelt for hvert oppdrag fra engangs- til serieproduksjon. Deres kvalifiserte fagpersonale stiller en moderne maskinpark til rådighet for dette formålet.

 

Ved konstruksjonen av industrikabinetter benyttes et bredt utvalg av mulige løsninger. Etter behov og bruksområde realiseres alle ønsker fra kundene, fra enkle til komplekse maskinbearbeidingsoppgaver. For å oppnå best mulig resultat gir vi deg gjerne råd om ROSE sine maskinbearbeidingsalternativer.

 

Muligheter med maskinbearbeiding

Muligheter med maskinbearbeiding Rose Systemtechnik

ROSE utfører forskjellige maskinbearbeidingsoppgaver for metall- og plastkabinetter, for eksempel:

 • Fresing: Freser industri-, betjenings- og skjermkabinetter individuelt etter spesifikasjonene til kunden. Moderne CNC-maskiner muliggjør en ultrapresis bearbeiding. Maskinen skanner kabinettet og muliggjør en svært fin fresing av overflaten, for eksempel for å forberede plass til et nedfelt folietastatur.
 • Boring, gjengeskjæring og forsenking: For å tilpasse kabinettene nøyaktig etter kundenes krav finnes det et bredt utvalg av bearbeidingsalternativer: fra standard-gjengeskjæring til mer kompleks forsenking med spesialverktøy.
 • Gravering: En annen viktig konstruksjonsmulighet for kabinetter og betjeningsapparater er individuell gravering etter kundens ønske. Gravering kan utføres samtidig med bearbeiding. Det kan graveres bilder eller tekster i forskjellige skrifttyper, former og farger.
 • Laserbearbeiding: For å kunne yte best mulig service bruker ROSE de nyeste teknologiene – deriblant laserbearbeiding av kabinettene.

Laserbearbeiding

Laserbearbeiding Rose SystemtechnikROSE bearbeider og merker industrikabinettene med laserteknologi med sine interne maskinpark, slik at vi effektivt og rimelig kan oppfylle alle kundeønsker.

 • Laserskjæring er en termisk skjæringsprosess med en laserstråle. Med denne teknikken kan selv komplekse former realiseres raskt og nøyaktig, slik at vi oppnår best mulig materialutnyttelse med lite avfall.
 • Den kraftige CO2-laseren i laserskjæremaskinen gjør det mulig å bearbeide alle sider av kabinettene i rustfritt stål og forme lokk og sokkel. 
 • I motsetning til lasertrykk, der bare pigmentpåføringen på det trykte materialet blir styrt med en svak laserstråle, endrer lasermerkingen selve materialet som skal merkes.
 • Med lasermerkingsmaskinen fremstilles også individuelle typeskilt.
 • Etter ønske plasserers skiltene direkte på klemmekassen eller kabinettlokket.
 • En avgjørende fordel med lasermerking er at den ikke kan fjernes, som for eksempel ved overtrykk eller klistremerker. Den er dermed forfalskningssikker og holder seg også i aggressive miljøer med lang levetid.

Efa KAN skap og kapslinger

For å bestille skreddersydde løsninger kan du ta kontakt med vår prosjektavdeling som kan utarbeide et løsningsforslag tilpasset ditt prosjekt.

 
Ta kontakt for pris på ditt prosjekt