Smart lading med Charlie 3 elbillader

smart-bilde-elbillader

Charlie 3 kan levere smart lading sammen med blant annet Sikom efektstyring. Det vil si, istedenfor å gjøre laderen smart, så gjør vi huset smart og styrer laderen derfra.

En smart elbillader vil gi begrensede muligheter i seg selv, derfor ønsker vi å ta kontroll over strømforbruket til hele huset via han-porten på de nye AMS-målerne. Dette gjør vi uavhengig av hvilken strømleverandør som brukes.
Last ned vår brosjyre om Charlie elbillader her.

Juster etter tilgjengelig strøm

Et problem hos mange som skal montere elbillader hjemme er at man ikke har nok strøm tilgjengelig til enhver tid til å lade på så høy effekt som man ønsker. Siden vi har kontroll på det totale strømforbruket, kan vi sette høyere kurssikring til laderen slik at man kan lade med høyere effekt når det er strøm tilgjengelig. Så vil laderen bli satt til 8A i det øyeblikket det kommer andre store strømtrekk fra huset. Eksempelvis matlaging eller at varmtvannsberederen varmer vann. På denne måten kan man lade med høy effekt uten å ha en stor kostnad med å utvide inntakssikringen til huset.

Startpakke for smart elbillading

I vår startpakke for smart lading finner du alt som trengs for å styre laderen. I etterkant kan man utvide smarthuset sitt videre med å sette inn termostater til varmekabler, termostater til panelovner, styring til varmtvannsbereder etc.
Man kan da sette opp egne prioriteringer på hva i huset som justerer seg ned først ved høyt strømforbruk, for eksempel at man skrur av varmekabelen på et vaskerom i kjelleren før man justerer ned elbilladeren.
Charlie og Sikom smart elbillading

Flat ut effekttoppene

En annen fordel med dette systemet er at det flater ut toppene i strømforbruket. Strømnettet vårt i Norge er ikke dimensjonert for så mye effekt som vi bruker i de periodene det er størst belastning. Dette forkommer hver dag da de aller fleste kommer hjem fra jobb til samme tid. Vi setter bilen til lading, noen går i dusjen og noen andre i huset begynner å lage mat. Da får vi en voldsom topp i strømforbruket vårt som er problematisk for strømnettet. Hvis vi får ned disse toppene unngår vi at nettleverandørene må gjøre store investeringer i nettet som vi som forbrukere må betale for via nettleien.

Nettselskapene ønsker også å innføre en effekttariff, slik at forbrukeren må betale for de store toppene. Dette vil du også kunne unngå med dette systemet, ved at vi legger ut tunge laster som oppmagasinert varme etc.

Nedstøpte varmekabler kan godt legges ut i en liten halvtime uten at det går utover komforten i huset, da varmen holder seg lenge i et allerede oppvarmet gulv. Det samme gjelder utkobling av varmtvannsberederen. Hvis man gjør dette, samtidig som at laderen står i 8A vil man kutte ned voldsomt på effekttoppen i den perioden man lager mat, og man slipper ekstrakostnader fra strømleverandør. Vi kutter altså ikke ned på strømforbruket, men vi flytter kilowattimene utover døgnet, slik at man unngår den problematiske samtidige bruken.

Bestill en gjennomgang

Charlie er på vei inn på lager, og vi gleder oss til å vise den frem. Meld din interesse så setter vi opp et tidspunkt for et møte enten fysisk eller digitalt.
 

Bestill en gjennomgang av Charlie elbillader