Vanlige spørsmål om Keba P30

1. Generelt 

2. Installasjon og dimensjonering 

3. Energy display (c and x series)

4. DC fault detection (DC fault current monitoring)

5. RFID (teaching)

6. Access web interface (MAC address / IP address)

7. Software update

8. Log file

9. Network and communication (x-series)

1. Generelt 

Hvilken ladestasjon (e-, b-, c-, or x-series) burde jeg bestille?

Valg av ladestasjon kommer an på hva du trenger fra laderen din. For mer detaljer kan du lese mer på KEBA sine nettsider

Hvordan vet jeg hvilken ladestasjon jeg har, og hva den er utstyrt med

Type ladestasjon og egenskaper kan vike fra produkt navnet. Brukermanualen beskriver hvor og hvordan du finner informasjonen. Produktbeskrivelsen finner du på skiltet festet på boksen (KC-P30- ES240032-000-xx).

Hva er den forventede ladehastigheten per kjøretøy?

Det kommer an på modellen på kjøretøyet, men en mulighet er å lade på kapasitet på 22kW (32 A). Ladekapasiteten finner du i den tekniske informasjonen til kjøretøyet.

Er det nødvendig å teste det periodiske systemet

Test av det periodiske systemet må skje i henhold til de lokale reguleringene. 

Hvilken jordfeilbryter (FI/RCD) trenger jeg


P30
-med DC feilsøking: En FI/RCD type A er tilstrekkelig  

P20:Det burde være en FI/RCD type B eller en FI/RCD type A med DC feilsøking og 6 mA 

Hvordan må strømbryteren dimensjoneres?  


Strømbryteren som er valgt burde være ett nivå høyere enn den maksimale strømverdien som er innstilt via DIP-bryteren. Det er lurt å se igjennom instruksjonsmanualen. 

Eksempel: Med en DIP-bryter på 16A. En strømbryter med 20A kan også bli brukt.   

Hva er den nødvendige tilkoblingsbelastningen per ladestasjon? 


For den tilkoblede belastningen er det ingen definert verdi, men dette kommer an på den ledige tilkoblete belastningen. For hver ladestasjon kan tilkoblings mengden være maks 32 A. Maks. 

Maks strømbelastning (10 A, 13A, 16A, 20A, 25, 32 A) er konfigurert via en DIP bryter i huset

Hva burde jeg gjøre om strømforsyningsterminalen ikke åpner seg?


For å åpen strømforsyningsterminalen ikke åpner seg, en skrutrekker med følgende egenskaper er nødvendig:  

 • Flat skrutrekker
 • Bladet må være minst 3cm (ingen plastbelegg) 
 • Bredden på bladet må være: 4 - 5.5 mm 

NB: Risiko for å ødelegge strømforsyningsterminalen.  

1) Sett skrutrekkeren inn i strømforsyningsterminalen 

Sett skrutrekkeren inn i strømforsyningsterminalen

 

2) Ikke bruk for mye kraft, sett skrutrekkeren rett inn i strømforsyningsterminalen til kontakten åpner seg. Vinkelen på skrutrekkeren vil endre seg etter hvert som du presser den inn.  

viser riktig plassering av skrutrekker i strømforsyningsterminalen

 

Er det noen mulighet for å kontrollere ladestrømmen? 

 • Aktiver inngang (X1) for å aktivere eller deaktivere lade prosessen.  
 • Smarthome- grensesnitt (UDP), f eks LoxoneCohereSmartfox 
 • Lokal ladestyring med P30 X- serien 
 • For å koble til en OCPP: Følg spesifikasjoner for OCPP 

Hva må observeres for å kunne installere P30 i en (undergrunns) garage? 

 • Offisielle krav 
 • Brannreglement (ventilasjons system, nødbryter) 
 • Når du bruker GSM må du sjekke signalstyrken i forkant 
 • Når du legger strømkabel og nettverkskabel burde stålrøret bli brukt for overflateinstallasjon.  

Er det noen ekstra installasjonsmuligheter?


Ja, på en
 kolonnebase. Les informasjonen i installasjon instruksjonen 

Når er systemet klar for drift?


Ladestasjonen er klar til bruk når minst tre av segmentene på LED-ledningen blinker 

Når vises strømnivået på skjermen?


Du kan følge hele ladeprosessen på skjermen. Når du starter boksen, kommer strøm statusen opp på skjermen. 

Kan strømnivået på skjermen deaktiveres eller vises hele tiden? 


Nei

Har ladestasjonen en kalibrert måler (MID sertifisering)?


Noen varianter av c- og x- serien har en kalibrert måler. Om ladestasjonen har en kalibrert måler kan bli bestemt ut i fra produktnavnet. Brukermanualen beskriver hvordan du bestemmer denne informasjonen ut i fra produktbeskrivelsen. 
 
Produktbeskrivelsen finner du på produkt «skiltet».  

Kan jeg deaktivere DC feilsøkeren?


Nei
. DC feilsøkeren er en sikkerhets attributt, og kan ikke fjernes.  

Kan triggeren for strømutløsningen for DC feil deteksjon bli satt?


Nei. Verdien for P30 er satt med en 
max-strøm på 6 mA. 

Re-starter ladestasjonen på nytt etter å ha oppdaget DC feil, og hvor ofte?


Om en DC feil blir oppdaget vil P-30 forsøke re-starte opp til fem ganger (auto-
recovery)

Hva skjer etter at boksen er re-startet (auto-recovery)?


Om re
-starten ikke ble vellykket må kjøretøyet kobles fra. 

Hvordan kan jeg kontrollere DC feildetektoren under oppstart?

Ladestasjonen har innledende oppstarts modus, og her er det mulig å teste med en egnet testenhet eller tilsvarende kjøretøysstimulator. 

Hvilket RFID kort / RFID tag kan jeg bruke?


RFID kort/ RFID tag i henhold til ISO 14443 og ISO 15693

Hva om RFID kortet ikke blir gjenkjent?

 • Feil format er brukt 
 • RFID kortet er ikke i den lokale registreringen. For at RFID kortet skal bli gjenkjent må det være innlært.
  Flere ladestasjoner (x-serie): RFID kortet må være innlært/ konfigurert i hoved-ladestasjonen.  
  Singel ladestasjon (c-serie): RFID kortet må være innlært/ konfigurert direkte i ladestasjonen. 
    
 • For tilkobling til en ekstern OCPP-backend:RFID kortet er ikke registrert i OCPP-backendFor at RFID kortet skal bli gjenkjent må det være lagret i OCPP-backend. 

Hvor mange RFID kort kan bli innlært i en P20 eller P30?

 

P20 og P30 b- and c-serie: opp til 20 RFID kort 
P30 x-serien: Opp til 1 024 RFID kort  
P30 x-serie med oppkobling til OCPP-backendUbegrenset  

Hvor kan jeg se MAC adressen?


I grensesnittet for web på ladestasjonen. 

Hvordan kan jeg sette IP adressen?


P30 b- 
og c-serien uten nettverksforbindelse: Om den ene ladestasjonen ikke er innenfor et nettverk, kan IP adressen settes parmanent via DIP bryteren (se installasjonsmanualen). Ladestasjonen kan bli satt på IP adresse innen 192.168.25.11 til 192.168.25.26. 

P30 c-serie
n med nettverksforbindelse: Om ladestasjonen er lokalisert i et nettverk vil IP adressen bli satt automatisk av ruteren eller hoved-ladestasjonen (x-serie med aktivert DHCP server). Når det er blitt gitt en IP adresse av hoved-ladestasjonen kan den ikke endres. Når IP adressen er gitt av ruteren kan du endre IP adressen i grensesnittet for ruteren. Dette er gjort ved at du endrer adressen til MAC adressen for den bestemte ladestasjonen.  

P30 x-serie
n med kobling til en ruter: Om ladestasjonen er koblet til en ruter vil ruteren atuomatisk gi en ladestsasjonen en IP adresse. IP adressen kan bli endret i gjensesnittet for ruteren ved å gi den ønsket IP adresse til ladestasjonens MAV adresse.  

P30 x-serie
 med aktivert DHCP server: Om ladestasjonens lokale DHCP server har blitt aktviert vil ladestasjonen automatisk motta IP adresse 192.168.42.1. Denne IP adressen kan ikke endres.     

Hvor kan jeg se IP adressen?


P30 C- og 
X-serien: På skjermen når du starter ladestasjonen. 
P30 C- and X-serien med nett tilkobling: Om ladestasjonen er lokalisert i et nettverk, IP adressen er vist i grensesnittet for hoved-ladestasjonen.  

Hvordan kan IP adressene til «slaves» bestemmes?


P30 
C-serien: På skjermen når du starter ladestasjonen. 

P20På den eksterne ruteren, eller med tilpassede skanning programmer.  

Med en oppdatering av software vil bade software og firmware for ladestasjonen oppdateres. Alle P20 og P30 ladestasjoner har firmware. P30 x-serien har en fimware i tillegg til software. 

Informasjon:
Det er anbefalt at du laster ned den siste utgaven av software for ladestasjonen. En ny software kan for eksempel ta med i betraktningen modifiserte standarder eller forbedret kapabilitet med elektriske kjøretøy. 

 

Hvor finner jeg den siste oppdaterte software versjonen? 


P20 og P30 e-, b- og c-serien: 
Den nåværende programvaren er synlig i grensesnittet for nettet. 
P30 x-serien:
 Den nåværende programvaren og software ser du i grensesnittet for nettet. 
LED-skjermen når ladestasjonen starter opp.

Den nåværende programvaren vises kort når ladestasjonen blir skrudd på. Du kan se det ut i fra fargekodene som lyser på LED-baren. Hovedversjonen indikeres ut i fra fargen på det første segmentet/lampen(?) (S1). Den mindre versjonen vises over de tre siste LED-segmentene (S2, S3, S4). 

 

Hvert segment på LED-baren har en spesifikk betydning: 

Viser oversikt over betydningen av LED-baren 

 Hver farge har en spesifikk betydning: 

Viser oversikt over verdien for hver farge 

For å kalkulere versjonen av programvaren, betydningen av LED segmentet må først ble multiplisert av den spesifikke fargen. Så, for å kalkulere subversjonen må du se på resultatet av S2, S3 og S4.    
 

viser kalkulering av LED-verdiene 

 • Programvare versjonen for ladestasjonen er: 3.07 

 

Hvordan kan jeg laste ned loggen?  

 • Via grensesnittet for web 
 • Med en tom USB penn (gjelder kun x-serien): 
  For å laste ned må USB pennen være koblet til ladestasjonen. Etter dette vil loggen automatisk bli overført til USB pennen. Når den er ferdig å laste ned vil ladestasjonen gi signal om at USB pennen kan fjernes. 

9.1 Network 


Hvorfor har noen ladestasjoner to Ethernet koblinger? 
 


Ethernet 1 kontakt (X4) (
LSA+) er for hardwired Ethernet kommunikasjon 

Ethernet 2 kontakt (X3) (RJ45) er kun for debugging. 

Informasjon:  
Ethernet1(X4) og Ethernet2 (X3) er koblet parallelt på kretskortet og kan ikke brukes samtidig! Den koblingen som ikke er i bruk må kobles av.   


Hvordan aktiverer jeg den lokale 
DHCP serveren?  


Med P-30 x-serien vil den interne 
DHCP serveren aktiveres via en konfigurerings-fil med parameter «localDHCPserver=true» eller i grensesnittet for nettet.  

Etter å ha restartet systemet, alle under-ladestasjonene er tildelt den samme IP adressen med ID 192.168.42.xx. 

Hva er mulighetene for en OCPP backend kontakt?  

 

 • Ekstern ruter (LAN/WLAN) med DHCP 
 • Mobilnettverk (GSM 3G) 

 

Hvilken IP adresse skal jeg sette på ladestasjonen? 


IP adressen for en ekstern DHCP server kan ikke ha 192.168.25.xxx siden ladestasjonen har IP adresse 192.168.25.1 internt og dette vil føre til en IP konflikt. 

 

9.2 GSM

 

Kan en ekstern GSM antenne brukes?  


Nei, det er ikke mulig å bruke en ekstern antenne. Om du har dårlig mobildekning, burde du bruke en ekstern ruter.  

Hvilke punkter trenges å observeres for en GSM kobling? 

 • Se signalstyrken 
 • Data volum 
 • Frigjør portene som trengs 

Hvilke SIM kort type må man bruke? 


Mini SIM kort, ISO/IEC 7810:2003, id-000, 25.0 x 15.0 x 0.76 mm
 

Kan GSM og LAN (LSA+) bli brukt samtidig?  

 

Ja, GSM og LAN (LSA+) kan brukes samtidig hvis: Om LAN nettverket har en bryter eller en ruter med deaktivert DHCP server for å unngå konflikt med DHCP serveren for GSM modemet.  

Hvilke APN informasjon trenger jeg fra leverandøren?  

 • APN 
 • Brukernavn og passord  
 • PIN koden til SIM kortet

 

9.3 WLAN