1. Sjekk batteriet

Skal du kjøpe brukt elbil? Pass alltid på å sjekke batteriets helsetilstand. Spør alltid bileier om ladehistorien til bilen da dette er viktig informasjon for å kunne kartlegge helsetilstanden til batteriet. Bilbatteriet trives best og varer lengst om det sjeldent blir ladet helt fullt opp, men ligger på et sted mellom 40 og 80 prosent. Er bileier usikker eller du ønsker å dobbeltsjekke batteripakken kan bilverksteder hjelpe til med å diagnostisere.

Like elbilmodeller kan ha ulike størrelser på batteriene. Derfor er det viktig at om du har et behov som krever lengre distanser med bilen, for eksempel hvis du pendler, at du passer på at batteriets størrelse passer ditt behov slik at du unngår rekkeviddeangst og kan trygt og enkelt komme deg fra A til B.

2. Pass på at du forstår forskjellen på kW (kilowatt) og kWh (kilowatt timer)

Forståelse på forskjellen på disse to er viktig. Enkelt forklart er kW effekten på strømmen mens kWh er mengden av strøm. Er det da for eksempel snakk om hvor fort en elbil lader, så er det snakk om kilowatt. Det vil for eksempel si at ladeeffekten i en ladestasjon hjemme har én effekt og en annen i en hurtiglader, og kW er derfor forskjellig. Er det snakk om størrelse på et batteri så er det kilowatt timer. Dette vil si at jo flere kWh batteripakken har, jo lengre rekkevidde vil elbilen ha. Det kan enkelt sammenlignes på størrelsen på en drivstofftank.

Merk: Installasjon av en ladestasjon hjemme vil gi høyere kW da det er begrenset hvor mange ampere som kan benyttes ved lading gjennom vanlig stikkontakt. Dette vil igjen gi billigere lading da batteriet lades opp raskere.

3. Lad på tider hvor det normalt ikke brukes mye strøm

Dynamiske strømpriser fungerer som en type rushtidsavgift på strøm. Dette er for å kunne minske den belastningen som er på strømnettet i de tidsperiodene hvor det naturlig brukes mye strøm. For eksempel på morgenen hvor mange skal dusje før jobb og skole.

Antall elbiler øker år etter år, og spesielt i borettslag og steder hvor elbiltettheten er høy kan det fort koste dyrt å lade elbilen samtidig som det er en veldig stor belastning på strømnettet. Det er anbefalt å lade elbilen i en tidsperiode hvor det ikke naturlig er like høy aktivitet på strømnettet og hvor folk flest ikke har elbilen sin på lading. Det er typisk at mange lader elbilen på ettermiddagen etter jobb og skole, derfor vil det typisk være gunstig og lurt å for eksempel lade elbilen om natten. Da unngår man at strømprisen er skyhøy under ladingen. Å lade elbilen om natten er helt trygt da elbilen vil automatisk slutte å lade når den er fulladet.

4. Kjøp en type-2 ladekabel

Det aller viktigste er å få installert en ladestasjon hjemme, men om denne investeringen ikke lar seg gjøre med en gang, så er det likevel viktig å få kjøpt en ladekabel med type-2 ladekabel. Dette er fordi det ikke lenger settes opp offentlige ladestasjoner med inngang for vanlig stikkontakt (schuko), og det er ofte denne typen som følger med når man kjøper en elbil.

Hvis du vurderer å investere i en ladestasjon til å ha hjemme er det mye å ta stilling til. Les mer om hva du bør tenke på her:

Ladestasjon tilpasset ditt behov

Hvorfor velge elbil

Eller ta kontakt med en av våre samarbeidspartnere for et uforpliktende tilbud:

Send meg til kontaktskjema for tilbud på elbillader