SSB sine tall viser til 195 351 elbiler i Norge, dette ved inngangen til 2019 – en økning på over 40 prosent fra året før. Elbilen har økt i takt med at vi blir mer miljøbevisste, noe som har lønt seg i form av fordeler elbil eiere får. 

Autoretur har en spennende artikkel om elbilens historie. Blant annet skriver de at allerede på midten av 1800-tallet var utviklingen av elektrisk motor og batteri kommet så langt at oppfinnere fra Nederland, Ungarn og USA startet å bygge elbil. Utviklingen stoppet ikke der, rundt 1900-tallet står elbilen for ca en tredjedel av bilsalget i USA. De konkurrerte da, som nå med bensin, i tillegg til damp.

Selv om Henry Ford på denne tiden ønsket å bygge en elektrisk bil, var det samme mannen som utkonkurrerte den elektriske bilen med masseproduksjon av Ford-T, den var bensin drevet og rimeligere å anskaffe. Elbilen forsvant så og si over en perioden, men var aldri helt borte. Etter oljekrisen, og med miljøhensyn på agendaen i politikken fikk elbilen igjen en stek posisjon i markedet.

Hva er egentlig fordelene ved å kjøre elbil?

Mange kan nok si at elbilen heller ikke er så miljøvennlig som vi skal ha det til. Og ja, på en måte er det sant, men ikke i det lange løp. På grunn av batteriproduksjonen er utslippene noe høyere enn ved produksjon av diesel- og bensinbiler. Men om vi ser på utslippene av dette mot miljøbelastningene du vil få av diesel- og bensinbiler over tid er totalen betydelig indre for elbilen.

I tillegg er det en stor fordel at batteriene som produseres kan gjenbrukes lenge etter elbilen levetid tar slutt. I tillegg så bråker de mindre, du får momsfradrag ved kjøp i tillegg til fradrag fra den årlige trafikkforsikringsavgiften, og du kjører gratis/rimeligere igjennom bomstasjonene.

Hva med ladingen? Hvor kommer strømmen fra?

følge SSB sine målinger kommer 95% av den månedlige elektrisitetsproduksjonen fra vannkraft. En av fordel med elektrisitet fra vannkraft er at vannkraft har det laveste klimagassutslippet. DinSide skiver i en artikkel at "En elektrisk bil som kjøres på strøm produsert med vannkraft, slipper ut bare 35 gram CO₂ per kilometer når både produksjon av bilen, batteriet og strømmen er regnet med. En dieselbil har et utslipp på 205 gram per kilometer".

Stor endring i etterspørsel på bensin og dieseldrevne biler

Frå global klimavinnar til lokal forureinar

SSB: Frå global klimavinnar til lokal forureinar

Man kan tenke seg til at mye av grunnen for elbilens popularitet kommer fra all informasjon vi har om hvordan innvirkning diesel og bensindrevne biler har på miljøet. Tilbake i 2000-skifte kom det noen teknologiske forbedringer slik at dieselbilen nå ble et godt alternativ til bilene som gikk på bensin.

Dieseldrevne personbiler har variert veldig i salg oppigjennom årene fra de fikk inntog i Norge. I 2006 var det første gang det ble solgt flere nye dieselbiler enn bensinbiler. Men allerede året etter snudde etterspørselen. i 2007 utgjorde dieselbiler 80% av solgte personbiler. Og i 2017 var det nede på 20% av førstegangsregistrerte dieselbiler.

Nå holder skillen på diesel og bensindrevne biler på å forsvinne ettersom alternativer for mer miljøvennlig motorteknologi blir mer populær. Lave avgifter har gitt plass for stor vekst når det kommer til hybrid og elbil, og mange kjøpere velger nå bort den tradisjonelle motorteknologi, for elektrisitet.

Elbilens fremtid

Opionion har gjort en undersøkelse for Norsk elbilforening og Nordisk Energiforskning hvor de i en befolkningsundersøkelse ser potensiale for at hele 45% av nybilsalget i Norge vil være elbil i utgangen av 2018. i 2017 var andelen av elbilsalg 20%, noe som kan tyde på at det er blitt en kraftig økning. Norge ligger langt foran de andre nordiske landene, men ut i fra undersøkelsen har vi hatt tid til å komme hit da politikken har lagt til rette for en langsiktig elbilpolitikk. Så det er mye som belager seg på politkerene, at de legger føring for lønnsomheten av å kjøpe elbil i årene fremover.

Hvis du vurderer å kjøpe elbil er det mye å tenke på. Les også våre andre artikler om emnet:

Elbil fordeler - pengene du sparer

4 gode tips for nye elbileiere

Hvor fort lader elbilen?

Hvorfor velge elbil

Kilder: