Det florerer med myter og påstander om hvorvidt elbilene er miljøvennlige eller ikke, og i hvor stor grad de er en belastning på miljøet. Når man skal besvare slike påstander holder det ikke bare å se på det faktum at elbilene ikke slipper ut CO2 under bruk, men hele bildet, helt fra før produksjonen starter til den ruller på veien.

Produksjon og batteriets levetid

På grunn av batteriproduksjonen til elbilene er utslippene noe høyere enn ved produksjon av diesel- og bensinbiler. Hvis man derimot sammenligner disse utslippene med den miljøbelastningen vi vil få over tid fra diesel- og bensinbiler, er totalen betydelig mindre for en elbil. En annen viktig faktor er at batteriene som produseres også kan gjenbrukes, og dette lenge etter elbilens levetid har tatt slutt.

Lading og utslipp

Det krever selvfølgelig strøm å lade opp en elbil og strøm gir også en form for utslipp. I Norge produseres den aller største andelen av strømmen vi får på fornybar vannkraft. Ettersom at elbilene ikke gir utslipp under bruk og bilene i stor grad bruker fornybar energi til å lades opp, er belastningen på miljøet betydelig mindre i forhold til bensin- og dieselbiler, spesielt i Norge.

Helsegevinst

Elbilene gir store helsefordeler sammenlignet med bruken av bensin- og dieselbiler. Bellona har regnet på hvilken fordel det ville hatt for helsen vår, dersom alle Norges biler byttes ut til fordel for elbiler. De kom frem til et svimlende beløp på 47 milliarder norske kroner i året. Måten de har kommet frem til dette regnestykket, er ved å se på sykdom og sykefravær forbundet med forurensing. I tillegg til dette er såkalt <<for tidlig død>> også forbundet med forurensing som er forårsaket av utslippet fra bensin- og dieselbiler. Det er i dag om lag 100.000 elbiler på norske veier, som årlig ut i fra Bellona sine utregninger, sparer staten for 1,9 milliarder kroner. Til sammenligning ruller det omlag 2,5 millioner bensin- og dieselbiler på norske veier, som hver og en koster oss om lag 19.000 kroner i helsekostnader i året.


For å gi et svar på det evige spørsmålet “hvor miljøvennlig er elbilen?", må vi konkludere med at elbil uten tvil er mer miljøvennlig og ikke minst bedre for helsen vår, sammenlignet med biler med vanlig forbrenningsmotor.

Les også:

Hvor mye har det å kjøre elbil egentlig å si for miljøet

Elbil fordeler - pengene du sparer

4 gode tips for nye elbileiere

Lade elbil via stikkontakt

Hvorfor velge elbil